KvaliMOTV

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - KvaliMOTV
!

Laadullisen tutkimuksen verkkokäsikirja on Tietoarkiston uusi kvalitatiivisten menetelmien opetus- ja oppimateriaali.

2 Tutkimuksen suunnitteleminen

Onko hyvin suunniteltu puoliksi tehty myös tieteellisessä tutkimuksessa? Tutkimusprosessi on täynnä lukemattomia pieniä valintoja ja kaiken ennakointi on melko mahdotonta, mutta hyvä etukäteissuunnittelu auttaa jo paljon.

Tutkimuksen suunnittelu alkaa tutkimusaiheen määrittelystä. Aihepiirin hahmottelemisen jälkeen tulee tarkentaa näkökulmaa eli määritellä tarkemmat tavoitteet, tutkimustehtävät ja -ongelmat. Näkökulman tarkentamisessa auttaa perehtyminen teoriaan. Tutkimuksen suunnittelu on hyvällä mallilla, kun myös ongelmaan sopivat menetelmät ja niiden avulla kerättävä aineisto (luku 2.3.2 ja luku 6) on määritelty. Tutkimussuunnitelman laatiminen onkin enemmän kuin paikallaan, jotta kaikki olennaiset asiat tulisivat huomioiduiksi heti tutkimusprosessin alusta alkaen. Tutkimussuunnitelmaa laadittaessa on hyvä tutustua myös Aineistonhallinnan käsikirjaan. Se antaa ohjeita sähköisen tutkimusaineiston hallintaan sen elinkaaren eri vaiheissa.

Katso myös

» Lukemisto

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto
FSD