Leif Nordberg

European Social Survey:
Tilannekatsaus 11.4.2000

Johtoryhmän tämän vuoden ensimmäinen kokous pidettiin ESF:n tiloissa Strasbourgissa 1-2 helmikuuta. Kokouksessa esitettyjen maakohtaisten raporttien pohjalta näyttää selvältä että hanke on saanut kannatusta lähes kaikissa ESF:n jäsenmaissa. Italian osalta tilanne oli ainakin silloin vielä osittain auki (johtuen lähinnä Italian tiedeneuvoston uudelleenorganisoinnista). Myös Islanti oli jättänyt vastaamatta jäsenmaille suunnattuun kyselyyn. Eesti on liittynyt ESF:n jäseneksi vasta tänä vuonna ja sen kiinnostus osallistua ESS:n on vielä selvittämättä. Suomen osalta totesin että SA on 5-vuotissuunnitelmassaan varautunut sekä tiedonkeruun että tutkimusryhmien rahoittamiseen. Alkuperäisestä aikataulusta ollaan kuitenkin sen verran myöhässä että ensimmäisen kierroksen tiedonkeruu voidaan suorittaa aikaisintaan vuonna 2002.

Johtoryhmän puheenjohtaja Max Kaase valtuutettiin kokoamaan yhdessä metodologiaryhmän puheenjohtajan Roger Jowellin kanssa kyselylomakkeen "ydinosan" valmisteleva eksperttiryhmä, johon tulee kuulua tutkijoita eri puolilta Europpaa, myös Pohjoismaista. Tämän ryhmän kokoonpanosta ja työskentelyaikataulusta ei ole vielä tullut tietoja.

Useimmat maat (Suomi mukaanlukien) ovat asettanut osallistumisensa ehdoksi että myös EU osallistuu hankkeen rahoittamiseen alkuperäisen suunnitelman pohjalta. Päätöksen saaminen EU:n mahdollisesta taloudellisesta panostuksesta on kuitenkin osoittautunut odotettua paljon hankalammaksi. Vielä Strasbourgin kokouksessa sekä Max Kaase että John Smith totesivat että EU:n edustajat (lähinnä A. Mitsos) ovat suhtautunut hankkeeseen varsin myönteisesti. Ongelmana on lähinnä ollut Eurostat'in pelko kilpailusta, mutta tähänkin oli luvassa ratkaisu. Kohta kokouksen jälkeen ilmoitettiin kuitenkin että EU:n osalta on tullut uusia ongelmia ja pyydettiin johtoryhmän jäseniltä kannanottoa siihen olisiko syytä ottaa koko hankkeen osalta ainakin vuoden "aikalisä" vai onko syytä anoa rahaa EU:lta alkuperäisen suunnitelman mukaisesti vielä tämän kuun aikana, ilman varmuuta EU:n lopullisesta suhtautumisesta. Max Kaase ajaa voimakkaasti sitä linjaa että jos hankkeen toteuttaminen lykätään vielä eteenpäin menetetään paljon siitä innostuksesta ja energiasta jonka varassa hanke on edennyt näinkin pitkälle. Mielestäni Kaase on tässä oikeassa ja "äänestin" sen puolesta että jätetään anomus EU:lle jo tässä kuussa niin kuin oli alunperin suunniteltu. Ilmeisesti tämä on ollut myös enemmistön kanta koska johtoryhmän seuraavassa kokouksessa Berliinissä maanantaina 17.4. on tarkoitus sopia lopullisesti EU:lle jätettävästä anomuksesta. Anomusta valmistelemaan asetettiin jo helmikuun kokouksessa ryhmä jonka puheenjohtaja on Roger Jowell (Englanti) ja jäseninä Jacques Billiet (Belgia), Peter Farago (Sveitsi), Torben Fridberg (Tanska), Michael Marsh (Irlanti), Guido Marinotti (Italia) ja Ineke Stoop (Hollanti). Samassa yhteydessä todettiin myös että Roger Jowellin johtama tutkimuslaitos Social and Community Planning Research (SCPR) Lontoossa omaa hyvät valmiudet toimia ESS:n koordinoivana keskusyksikkönä. Lopullinen päätös mikä yksikkö saa koordinointivastuun tehdään ilmeisesti Berliinin kokouksessa.

Seuraava kokous pidetään siis 17.4.00 Berliinissä ja silloin on tarkoitus hyväksyä EU:lle 28.4.00 mennessä jätettävä anomus ESS:n koordinointikustannusten rahoittamisesta. Lisäksi tehdään lopullinen valinta koordinointiyksiköstä sekä kuullaan raportti kyselylomakkeen valmistelusta.

13.4.2000

Leif Nordberg

Liite:
ESS:n johtoryhmän 1-2.2.2000 kokouksen pöytäkirja

viimeksi päivitetty 2004-04-02