Ny Tietarkistoblogg post: Förhållandet mellan forskningsetik och dataskydd

Dataarkivets jurist Antti Ketola berättar om förhållandet mellan forskningsetik och dataskydd. Både etiska riktlinjer och gällande lagar om dataskydd reglerar forskningspraxis.