Dataarkivet upphörde med den svenskspråkiga datakatalogen – svenskspråkiga data arkiveras fortfarande

Dataarkivet tog bort den svenskspråkiga datakatalogen i Aila i samband med att sökningsfunktionen på serviceportalen förnyades. Svenskspråkiga data och delar av data kan ändå lätt hittas eftersom resultatet av den nya sökningen i Aila kan begränsas direkt enligt datafilernas språk.

Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv tar gärna emot och arkiverar även i fortsättningen svenskspråkiga forskningsdata men gör inte längre databeskrivningar på svenska. Orsaken till denna lösning är att dataarkivet mycket sällan får datamaterial med svenskspråkiga data.

I Aila finns för närvarande tolv datamaterial som innehåller svenskspråkiga datafiler:

 • FSD1183 Finlandssvenskarnas kulturbeteende 1992
 • FSD1260 Riksdagsvalundersökning 2003
 • FSD2069 Finlandssvensk riksdagsvalundersökning 2003
 • FSD2269 Riksdagsvalundersökning 2007
 • FSD2355 Deliberativ medborgardiskussion 2006
 • FSD2431 Finlandssvensk riksdagsvalundersökning 2007
 • FSD2432 Åländsk riksdagsvalundersökning 2007
 • FSD2673 Riksdagsvalundersökning 2011: Telefonintervjuer bland finskspråkiga väljare
 • FSD2726 Riksdagsvalundersökning 2011: Telefonintervjuer bland svenskspråkiga väljare
 • FSD2826 eOpinion 2011
 • FSD2975 Suomenruotsalaisten kansalaiskeskustelu internetissä 2013 (Finlandssvenskarnas medborgardiskussion på internet 2013)
 • FSD3020 Sateenkaarinuorena nyt ja ennen 2014 (Regnbågsunga nu och tidigare 2014)

I fortsättningen publiceras frågeformulär och annat kompletterande material på svenska i Ailas datakataloger på finska och engelska. Eftersom svenskspråkiga kodböcker inte längre publiceras får kunderna inte dessa när data laddas ner från Aila. I övrigt ingår svenskspråkiga datafiler, frågeformulär och annat kompletterande material alltid automatiskt i paketet som laddas ner från Aila.

Data vars variabler har beskrivits endast på svenska publiceras på svenska i Ailas finskspråkiga katalog. Om det har funnits en beskrivning av data både på finska och svenska publiceras i fortsättningen endast den finskspråkiga beskrivningen i den finskspråkiga katalogen.

Sök svenskspråkigt material i Aila