Dataarkivets strategi för perioden 2017-2020

Mellan 2017-2020 syftar Dataarkivet till att stärka sin ställning som en internationell expert på ansvarig öppen vetenskap. Målet är att i 2020 FSD är ännu mer känd och betrodd som en expert på långtidsbevarande av forskningsdata och öppen vetenskap både i Finland och utomlands.

Det humanvetenskapliga samfundet behöver tillförlitliga nationella tjänster för att forskningen kan internationaliseras på ett effektivt sätt. Dataarkivet utvecklar sina tjänster tillsammans med nationella och internationella aktörer så att de för sin del bidrar till detta mål.

FSD är ett nationellt serviceorgan som bevarar och distribuerar forskningsdata om det finska samhället, befolkningen och kulturfenomenen i digitalt format. Vi levererar forskningsdata på ett effektivt, ansvarsfullt och tillförlitligt sätt. Våra viktigaste kundgrupper är högskolestuderande, forskare och lärare. Vår styrka är kundorienterad och kunnig service. Våra värderingar är ansvarighet, öppenhet, jämlikhet, vilja att samarbeta och gemenskap.