Kulutus ja elämäntapa Suomessa -forskargruppen fick Datahanteringspriset 2018

Dataarkivet har tilldelat Datahanteringspriset 2018 till forskargruppen för Kulutus ja elämäntapa Suomessa (konsumtion och livsstil i Finland). Datamaterialen gör det möjligt att följa finländarnas attityder, värderingar och politiska åsikter relaterade till konsumtion och livsstil. Materialen har samlats in vart femte år mellan 1999 och 2014 i samarbete mellan Åbo universitet och Åbo handelshögskola.