Tietoarkisto-lehti 2019 ute nu

Temat för det senaste numret är "Dataarkivet 20 år". År 2019 firar Dataarkivet sitt 20-årsjubileum och det till ära belyser vi i detta nummer olika sidor av dataarkivarbetens historia och nuläge och hur Dataarkivet har blivit föregångare i fråga om att göra elektroniska forskningsdata tillgängliga.

Tietoarkisto-lehti (FSD Bulletin) utges på finska och engelska och är kostnadsfritt tillgänglig i tryck och som en pdf-fil.