Aila listad på EOSC Marketplace

EOSC eller European Open Science Cloud är en virtuell plattform som samlar ihop europeiska tjänster och infrastrukturer för öppen vetenskap. Målet är att erbjuda öppna och sömlösa service för lagring, hantering och återanvändning av forskningsdata över nationella gränser. EOSC finansieras av EU:s Horisont 2020-ramprogram, och en varaktig verksamhetsmodell ska skapas för att upprätthålla EOSC efter det egentliga EOSC-projektet slutar.

EOSC Marketplace innehåller datatjänster som uppfyller EOSCs kriterier. Dataorganisationer och forskningsinfrastrukturer kan själv föreslå deras tjänster för att bli listade. Dataarkivets serviceportal Aila är listad på EOSC Marketplace som en av de första finska tjänster. Sammanlagt finns det cirka 80 tjänster på EOSC Marketplace.

FSD deltar i två projekt som utvecklar europeiska molntjänster för öppen vetenskap vid EOSC: Social Sciences and Humanities Open Cloud (SSHOC) och EOSC-Nordic.