En tidsbestämd befattning som IT-sakkunnig (IT-utveckling) inom ett Finlands Akademiprojek

Befattningen lediganslås till den 31.1.2023. Senaste ansökningsdagen är 7.3.2021 kl. 23.59. Arbetsbeskrivning och mer information om befattningen samt ansökningsformulär på finska finns på Tammerfors universitets officiella webbplats.