Välfärdsområdesvalprogram i Pohtiva

Finlands första välfärdsområdesval hålls den 23 januari 2022. De flesta partier har nominerat kandidater till valet och partiernas historiska valprogram kan granskas i Pohtiva.

Det finns 21 välfärdsområden som i början av 2023 tar över ansvaret för att anordna social- och hälsovård samt brand- och räddningsverksamhet. Välfärdsområdesfullmäktige är det högsta beslutande organet inom välfärdsområdet.

Partiernas val- och principprogram för välfärdsområdesvalet finns på sidan "Aluevaalit 2022". Texter har hämtats från Pohtivas databas och listorna uppdateras fram till valet.

Pohtiva-databasen innehåller olika program och politiska texter från finska partier. Samlingen börjar från 1880 och har nästan 1 450 program från totalt 88 partier. Man kan bläddra i texter eller utföra ordsökningar. Sökningar kan begränsas av utgivningsår, språk- eller partistatus eller typ av program (princip, val-, målsättnings- och specialprogram samt andra program).