Den nya longitudinella metadataportalen Loda ersätter FNESdataportalen

Loda förser användarna med information på variabel nivå om Finlands nationella valstudier som arkiveras vid Dataarkivet. Du kan bläddra i enskilda serier och datamängder, söka efter specifika variabler och enkelt utforska datamängderna och hitta nya och intressanta synpunkter på befintliga data. Den nya Loda-portalen ersätter den gamla FNESdata-tjänsten och har uppdaterats för att inkludera metadata från den senaste valstudien som genomfördes 2019. Loda finns tillgänglig endast på engelska.

Loda främjar öppen tillgång till longitudinell metadata och gör information på variabel nivå lättare att hitta och jämföra. Loda-portalen byggdes på Colectica-plattformen, som stöder DDI-metadatastandarden och säkerställer interoperabilitet. Portalen utvecklades i projektet Crossing Boundaries with Tools and Services (C-BoTS) som finansierats av Finlands Akademi.

Loda-portalen kommer också att presenteras på den årliga EDDI (Öppnas i en ny flik) konferens i december 2022 som kommer att samla ihop DDI-användare och utvecklare från hela Europa och världen.