Mari Kleemola till CoreTrustSeal (CTS) styrelsen

Dataarkivets utvecklingschef och vice direktör Mari Kleemola har valts till ledamot och sekreterare i CoreTrustSeal (CTS) styrelsen för 2018-2021. Styrelsen består av 12 ledamöter från dataarkiven i olika vetenskaper runt om i världen.

CTS-certifikatet kan ges till organisationer som bevarar digitala forskningsdata på ett trovärdigt sätt. Dataarkivet var ett av de första arkiven i världen som har fått det i augusti 2017. Styrelsen är ansvarig för utfärdande av CTS-certifikat samt utvecklande av certifieringskriterier och -processer.