Färdiga datamaterial hjälper att påskynda studier - Mer data nedladdades för kandidatarbeten och pro gradu avhandlingar

År 2018 laddade FSDs kunder ner 2344 studier, vilket är 19 procent mindre än förra året (2017: 2905). Mer data nedladdades för kandidatarbeten och pro gradu avhandlingar men i stället mindre än förra året för studieändamål, forskning och undervisning. Det största antalet levererades till Tammerfors universitetet (17 %), Östra Finlands universitetet (16 %), Helsingfors universitetet (12 %) och Åbo universitetet (12 %). 7 % levererades utomlands (2017: 16 %).

Under hela året hanterade Dataarkivet sammanlagt 1954 tillståndsansökningar (2017: 2502). Antalet registrerade användare var 2925 (2017: 3134).

De flesta data levererades för studieändamål (37 %). Dessutom laddade data ner för examensarbeten; kandidatarbeten, pro gradu avhandlingar och doktorsavhandlingar (31 %), forskning (20 %) och undervisning (8 %) (figur 1). Antalet nedladdningar var högst i januari, oktober och november.

Figur 1
Figur 1: Antalet studier laddats ner från Aila 2014-2018.

Under året publicerades 79 nya studier i Dataarkivets datakatalog och nu innehåller Aila mer än 1417 studier, varav 203 är kvalitativa. 82 studier är fritt tillgängliga. De är mycket populära: förra året nedladdade 830 enskilda registrerade användare data och 399 användare hämtade fritt tillgängliga data. Det populäraste datamaterialet som publicerades 2018 var European Social Survey 2016: Suomen aineisto.