Valmiit aineistot vauhdittavat opintoja – Tietoarkiston aineistoja ladattiin entistä enemmän pro graduihin ja kandidaatintutkielmiin

Vuonna 2018 pro graduihin ja kandidaatintutkielmiin ladattiin aineistoja aiempaa enemmän, sen sijaan harjoitustöihin ja muuhun opiskeluun, tutkimukseen ja opetukseen viime vuotta vähemmän. Eniten aineistoja ladattiin Tampereen (17 %), Itä-Suomen (16 %), Helsingin (12 %) ja Turun (12 %) yliopistoihin. Aineistoja käytettiin laajasti suomalaisissa yliopistoissa ja korkeakouluissa. Seitsemän prosenttia rekisteröityneiden asiakkaiden aineistotoimituksista meni ulkomaille (2017: 16 %).

Tietoarkiston asiakkaat latasivat Ailasta viime vuonna aineistoja 19 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Kaikkiaan Tietoarkisto käsitteli vuoden 2018 aikana 1954 käyttölupahakemusta (2017: 2502), ja jatkokäyttöön toimitettiin 2344 aineistoa (2017: 2905). Yksittäinen asiakas voi ladata samaa aineistoa useamman kerran käyttölupahakemuksen ollessa voimassa. Tästä syystä jatkokäyttöön toimitettuja aineistoja on tilastoissa enemmän kuin käsiteltyjä käyttölupahakemuksia. Kaiken kaikkiaan Ailasta on ladattu vuosien 2014–2018 aikana liki 11 500 aineistoa.

Määrällisesti eniten aineistoja toimitettiin opiskelutarkoituksiin (37 %). Lisäksi aineistoja toimitettiin opinnäytteisiin, kuten kandidaatintutkielmiin, pro gradu -tutkielmiin ja väitöskirjoihin (yhteensä 31 %), muuhun tutkimukseen (20 %) ja opetukseen (8 %) (kuvio 1). Ahkerimmin aineistoja ladattiin tammi-, loka- ja marraskuussa.

Kuvio 1
Kuvio 1: Tietoarkistosta jatkokäyttöön toimitetut aineistot 2014-2018 (lkm).

Valmiin aineiston hyödyntäminen houkuttelee sekä rekisteröityneitä asiakkaita että vapaasti saatavilla olevien aineistojen käyttäjiä. Vuonna 2018 aineistoja latasi Ailasta 830 yksittäistä rekisteröitynyttä asiakasta (2017: 931). Vapaasti käytettäviä aineistoja latasi 399 henkilöä. Kaiken kaikkiaan rekisteröityneitä Aila-asiakkaita oli vuoden 2018 lopussa yhteensä 2925 (2017: 3134).

Tietoarkiston aineistovaranto karttui vuoden 2018 aikana 89 (2017: 85) aineistolla. Ailassa julkaistiin yhteensä 79 (2017: 78) uutta aineistoa. Vuoden lopussa Ailassa oli 1417 aineistoa, joista määrällisiä aineistoja 1214 ja laadullisia 203. Vuonna 2018 julkaistuista aineistoista suosituin oli European Social Survey 2016: Suomen aineisto. Vapaasti käytettäviä aineistoja lisättiin Ailan aineistoluetteloon 11. Vuoden lopussa vapaita aineistoja oli ladattavissa yhteensä 82.

Aineistojen käyttömääriin ja muuhun Tietoarkiston toimintaan voi tutustua tarkemmin vuosikertomuksessa, joka julkaistaan verkossa myöhemmin tänä keväänä.