FIRI 2018 finansiering av Finlands Akademi för utveckling av nationella tjänster

Finlands Akademi har beviljat Dataarkivet finansiering (FIRI 2018-utlysning: infrastrukturer som ingår i Finlands vägvisare, Finlands medlemskap) för projektet C-BoTS (Gränsbrytande verktyg och tjänster). Finansiering beviljades för perioden 1.1.2019-31.12.2023.

Syftet med detta projekt är att svara på förändringar i vår operationsmiljö och önskemål från våra kunder och partners. Att stödja öppen vetenskap är ett av de viktigaste målen.