Suomen Akatemia myönsi Tietoarkistolle rahoituksen kansallisen palvelun kehittämiseen

Tietoarkisto on saanut Suomen Akatemian FIRI 2018: Suomen tiekartalla olevat infrastruktuurit -hausta kahden miljoonan euron rahoituksen hankkeelle Rajoja ylittävät työkalut ja palvelut (C-BoTS). Akatemia myönsi rahoituksen ajalle 1.1.2019–31.12.2023.

Hankkeella Tietoarkisto vastaa toimintaympäristönsä muutospaineisiin sekä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden esittämiin toiveisiin. Avoimen tieteen periaatteiden tukeminen on hankkeen keskeisiä tavoitteita.

Hanke kehittää Tietoarkiston palvelujen yhteentoimivuutta muiden kansallisten ja kansainvälisten tutkimusdatan palvelujen kanssa. Lisäksi Tietoarkisto parantaa tutkijoiden ja heidän taustaorganisaatioidensa näkyvyyttä sekä oman toimintansa läpinäkyvyyttä muun muassa automatisoimalla palveluidensa käytön raportointia. Erilaisia toiminnan tilastoja tuodaan helposti asiakasorganisaatioiden ja rahoittajien hyödynnettäväksi.

Hankkeessa tutkitaan myös olemassa olevien anonymisointia avustavien ohjelmistojen soveltuvuutta Tietoarkiston käyttöön ja kehitetään työkaluja kvalitatiivisen tekstiaineiston hallintaan. Hanke sisältää lisäksi kansainvälisesti vertailevaan tutkimukseen keskittyvän työpaketin. Tietoarkiston kumppanina on Tampereen yliopiston signaalinkäsittelyn laboratorio, joka täydentää hanketta tekoälyosaamisella asiasanoittamisen työkaluja kehittävässä työpaketissa.

Tietoarkiston saaman rahoituksen taustalla on voimassa oleva tutkimuksen infrastruktuurien tiekartta, joka käsittää Tietoarkiston valtakunnallisen palvelutehtävän sekä toimimisen palveluntuottajana yhteiskuntatieteellisen alan CESSDA ERIC -tutkimusinfrastruktuurissa. Nyt rahoituksen saanut hanke keskittyy kotimaisen palvelun kehittämiseen.