En ny guide om forskningspersonernas informerade samtycke

Anvisningar för forskningspersonernas informerade samtycke i Webbguiden för datahantering har förnyats. Den nya dataskyddsmiljön har medfört nya krav på hur man informerar om behandling av personuppgifter inom forskning. De reviderade instruktionerna ger detaljerad information om hur och när de forskningspersonerna behöver informeras och om kvaliteten, tidpunkten och innehållet av informationen.

Webbguiden för datahantering ger tydliga och konkreta anvisningar för hantering av elektroniskt forskningsmaterial, samt exempelvis information till personer som intervjuas.