Tutkittavien informoinnin ohjeet Aineistonhallinnan käsikirjassa on uusittu

Aineistonhallinnan käsikirjassa on julkaistu uudistetut ohjeet tutkittavien informoimiseksi henkilötietojen käsittelystä. Perinteisesti tutkimuksissa on osattu laatia sujuvasti tutkimusesitteet ja kuvaus tutkimuksen käytännön toteutuksesta. Muuttunut tietosuojan säädösympäristö – erityisesti tietosuoja-asetus - on kuitenkin tuonut uusia vaatimuksia henkilötietojen käsittelystä informointiin.

Uudistetut ohjeet opastavat, miten ja mistä tutkittavia informoidaan, kun tutkimuksessa käsitellään heidän henkilötietojaan. Ohjeissa on yksityiskohtaisesti selitetty informoinnin laatuvaatimukset, ajankohta ja sisältö.

Aineistonhallinnan käsikirja on Tietoarkiston asiantuntijoiden laatima verkkokäsikirja, jossa annetaan konkreettisia ohjeita sähköisen tutkimusaineiston hallintaan aineiston elinkaaren kaikissa vaiheissa.