SSHOC-projektet stöder öppen datakultur vid samhällsvetenskaper och humanistiska vetenskaper

SSHOC-logonDataarkivet deltar i Social Sciences and Humanities Open Cloud (SSHOC)-projektet som startade i början av året. Den nuvarande elektroniska forskningsinfrastrukturen med enskilda lösningar för enskilda vetenskapsområde ska utvecklas i projektet till ett molnbaserat system med bättre kombatibilitet och interoperabilitet över vetenskapsgränser. Projektet finansieras av Horisont 2020, EU:s finansieringsprogram för forskning och innovation, med en totalfinansiering på 14,5 miljoner euro. SSHOC-projektet är ett delprojekt av European Open Science Cloud (EOSC).

Dataarkivet har centrala roller i arbetspaket som fokuserar på interoperabilitet av data och metadata samt kvalitets- och pålitlighetssäkring i arkivering och distribuering av data för återanvändning.