SSHOC vahvistaa avointa tiedettä yhteiskuntatieteissä ja humanistisilla aloilla

SSHOC-banneriSocial Sciences and Humanities Open Cloud (SSHOC) -hanke tuo yhteen yhteiskunta- ja humanististen tieteiden tutkimusinfrastruktuurien huippuosaajat. Vuoden alussa käynnistynyt kolmivuotinen hanke vahvistaa eurooppalaisia avoimen tieteen infrastruktuureita erityisesti ihmistieteiden aloilla rakentamalla pilvipohjaisia ratkaisuja, joilla data, työkalut ja koulutus tuodaan tutkijoiden saataville.

SSHOC-hanketta koordinoi yhteiskuntatieteellisten alojen tutkimusinfrastruktuuri CESSDA (Consortium of European Social Science Data Archives) ja siihen osallistuvat kaikki SSH-alojen eurooppalaiset tutkimusinfrastruktuurit, monet kansalliset palveluntarjoajat sekä eurooppalaisten tutkimuskirjastojen järjestö LIBER, yhteensä 47 organisaatiota. Hankkeen rahoittaa EU:n tutkimuksen ja innovoinnin rahoitusohjelma Horisontti 2020 ja sen kokonaisrahoitus on noin 14,5 miljoonaa euroa.

Tavoitteena on siirtyminen nykyisestä, tieteenalakohtaisesti hajautuneesta, sähköisestä tutkimusinfrastruktuurista kehittyneeseen pilvipohjaiseen tutkimusinfrastruktuuriin. Uusi infrastruktuuri mahdollistaa datan jakamisen FAIR-periaatteiden mukaan, työkalujen kehittämisen ja tarjoamisen koko tutkimuksen elinkaaren ajaksi sekä koulutuksen tarjoamisen yli tiedealojen. SSH-aloilla hanke on merkittävä sysäys kohti European Open Science Cloud (EOSC) -aloitteessa esitetyn vision toteuttamista. EOSC tavoittelee Euroopalle johtavaa asemaa tieteen datainfrastruktuureissa ja tahtoo varmistaa, että dataintensiivisen tieteen kaikki edut ovat eurooppalaisten tutkijoiden saavutettavissa.

Tietoarkisto on keskeisesti mukana hankkeen työpaketeissa, jotka keskittyvät metadatan ja datan yhteentoimivuuden varmistamiseen ja tutkimusdatan arkistoinnin ja jatkokäyttöön saattamisen luotettavuuden ja laadun takaamiseen. Data and Metadata Interoperability -paketissa tunnistetaan ja arvotetaan metadatan ja datan yhteentoimivuuden ongelmia, suositellaan soveltuvia formaatteja ja listataan tai luodaan tarvittavia konversiotyökaluja ja -palveluja. Trust & Quality Assurance -työpaketissa kiinnitetään huomio SSH-alan palveluntarjoajien kyvykkyyteen vastata laatu- ja sertifiointivaatimuksiin sekä kriteerien soveltuvuuteen tutkimusinfrastruktuurien sertifiointiin laajemmin.