EOSC-Nordic finansieras av Europeiska kommissionen

EOSC-Nordic har accepterats som ett delprojekt av European Open Science Cloud (EOSC) som utvecklar europeiska molntjänster för öppen vetenskap. 24 organisationer deltar i projektet i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Island, Estonia, Lettland, Litauen, Holland och Tyskland. Projektet koordineras av NeIC (Nordic e-Infrastructure Collaboration), som är ett kollaborationsnätverk av nordiska elektroniska forskningsinfrastrukturer.

I Finland, EOSC-Nordic deltas av CSC Tieteen tietotekniikan keskus, Center för informationsteknologi vid Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet, Meteorologiska institutet och Dataarkivet som en representant av Tammerfors universitet. Dataarkivet deltar i ett arbetspaket som fokuserar på FAIR-principerna av data och bästa praxis för datahantering. Dessutom samarbetar Dataarkivet aktivt med andra nordiska CESSDA-arkiv.