EOSC-Nordic -hankkeelle rahoitus Euroopan komissiolta

Eurooppalaisia avoimen tieteen pilvipalveluita (European Open Science Cloud, EOSC) kehittävän hankkeen rinnalle on hyväksytty osahanke EOSC-Nordic, johon osallistuu yhteensä 24 organisaatiota Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, Islannista, Virosta, Latviasta, Liettuasta, Hollannista ja Saksasta.

EOSC-Nordic edistää tutkimusaineistojen liikkuvuutta Pohjoismaissa ja Baltiassa. Hankkeen tavoitteena on helpottaa osallistujamaiden yhteisten EOSC-aloitteiden koordinointia ja sovittaa yhteen toimintapolitiikkoja ja palveluita. Hankkeen myötä Pohjoismaat ja Baltia pyrkivät eurooppalaisten avoimen tieteen pilvipalveluiden edelläkävijöiksi.

Hanketta koordinoi sähköisten infrastruktuurien pohjoismainen yhteistyöverkosto NeIC (Nordic e-Infrastructure Collaboration). Suomesta hankkeeseen osallistuvat CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy, Helsingin yliopiston Tietotekniikkakeskus, Itä-Suomen yliopisto, Ilmatieteen laitos sekä Tietoarkisto Tampereen yliopiston edustajana.

Tietoarkisto osallistuu työpakettiin, joka keskittyy aineistojen FAIR-periaatteisiin ja aineistonhallinnan hyviin käytäntöihin. Lisäksi Tietoarkisto tekee hankkeessa läheistä yhteistyötä muiden pohjoismaisten CESSDA-arkistojen kanssa.