En uppdaterad guide om anonymisering av forskningsdata

Anvisningar för anonymisering av forskningsdata i Webbguiden för datahantering har uppdaterats. Den nya dataskyddsmiljön betonar behovet för noggrann hantering av personuppgifter. För återanvändning måste forskningsmaterialet i de flesta fall behandlas så att det inte går att identifiera forskningspersoner eller tredje part. Anonymisering är ett sätt att göra detta.

Den uppdaterade guiden ger mer praktiska instruktioner än tidigare. Den instruerar om vilka egenskaper i forskningsmaterialet som måste beaktas när man gör en anonymiseringsplan, hur man minimerar insamlingen av personuppgifter, och ger exempel och mallar för en anonymiseringsplan.

Webbguiden för datahantering ger tydliga och konkreta anvisningar för hantering av elektroniskt forskningsmaterial, samt exempelvis information till personer som intervjuas.