Dataarkivet deltar i internationella TRIPLE-projektet i sammanhanget med CESSDA

Internationella TRIPLE-projektet (Transforming Research through Innovative Practices for Linked interdisciplinary Exploration) startade 1 oktober. Projektet befrämjar återanvändning av forskningsdata från samhällsvetenskaper och humanistiska vetenskaper. Projektet finansieras av EU:s Horisont 2020-ramprogram, och Dataarkivet är en associerade partner i projektet i sammanhanget med CESSDA.

Dataarkivet deltar i arbetspaket som kartlägger ämnesklassificeringar i humanistiska och samhällsvetenskaper för behov av plattformen och forskar maskininlärning i klassificering av data och automatiserad anrikning av metadata för att förbättra upptäckande.