Kansainvälinen TRIPLE-hanke alkoi – Tietoarkisto osallistuu CESSDA-jäsenenä

Kansainvälinen humanistis-yhteiskuntatieteellisten tutkimusaineistojen jatkokäyttöä edistävä hanke Transforming Research through Innovative Practices for Linked interdisciplinary Exploration (TRIPLE) alkoi tiistaina 1. lokakuuta. Tietoarkisto toimii hankkeessa liitännäisosallistujana osana CESSDAa.

TRIPLE-hanke pyrkii lisäämään eurooppalaisten yhteiskuntatieteiden ja humanististen alojen aineistojen jatkokäyttöä yli kieli- ja tieteenalarajojen sekä parantamaan näiden alojen tutkimuksen ja hankkeiden näkyvyyttä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Hankkeessa luodaan uusia tapoja tehdä tutkimusta, tukea humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen soveltamista ja lisätä tutkijoiden yhteyksiä kansalaisiin, päätöksentekijöihin ja yrityksiin. Hankkeessa kehitetään humanististen ja yhteiskuntatieteiden resurssien käyttöä edistävä monikielinen alusta, joka sisältää erilaisia tutkimusta tukevia työkaluja.

Tietoarkisto on mukana projektin osioissa, joissa tutkitaan koneoppimista aineistojen luokittelussa, kartoitetaan humanististen ja yhteiskuntatieteiden aiheluokituksia alustan tarpeisiin sekä metadatan automatisoitua rikastamista löydettävyyden parantamiseksi.

Hanke sai rahoitusta Euroopan unionin tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti 2020:lta maaliskuun 2023 loppuun saakka. Hankkeessa on 18 osallistujaa, jotka edustavat liitännäisosallistujineen 15 maata. Hanketta koordinoi Ranskan Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS).