Dataarkivets nationella delegation utnämnd

Rektorn för Tammerfors universitet Mari Walls har utnämnd Dataarkivets nationella delegation för nya verksamhetsperioden 15.11.2019–31.12.2023. Den nya delegationen inkluderar 14 medlemmar och 14 suppleanter. Prorektorn för Tammerfors universitet Juha Teperi utnämndes som ordförande.

Delegationen innehåller representanter av universiteten, Tammerfors universitets studentkår, Institutet för hälsa och välfärd, Finlands akademi, Riksarkivet, Statistikcentralen, CSC Tieteen tietotekniikan keskus och Nationalbiblioteket. Dataarkivets nationella delegation stöder dess verksamhet och behandlar arkivets utvecklingslinjer.