Årberättelse 2019: Internationellt samarbete och uppdateringar till tjänster

I 2019 firade Dataarkivet sin 20-åriga tillvaro som en expertorganisation av forskningsdata. Vid sidan om firandet var året fyllt av väsentliga projekt. Till exempel fick projektet Rajoja ylittävät työkalut ja palvelut finansiering för fem år från Finlands akademi. Projektet utvecklar Dataarkivets nationella tjänster. Dessutom synades internationellt samarbete som besökningar, internationella evenemang ordnade av FSD och ett ökat antal virtuella möten i europeiska projekt och internationellt samarbete.

I närverksamhetsmiljön fanns det en väsentlig ändring då det nya Tammerfors universitetet började sin verksamhet. Dataarkivet fortsätter som självständigt institut vid universitetet och sörjer universitetets riksomfattande dataarkivuppgiften, nu under forskningsprorektorn. Vid det nya universitetet övergick Dataarkivet också till att använda servrar och arbetsstationer som underhålls av universitetet.

Årberättelsen 2019 har publicerats på vår webbsida på finska.

2019 i siffror:

  • 1594 forskningsmaterial på serviceportalen Aila
  • 2159 datanedladdningar
  • 82 nya material
  • 226 publikationer som baseras på material på Aila
  • 3344 kundservicekontakter