Vuosikertomus 2019: Juhlavuosi toi uudistuksia palveluihin ja kansainvälisiä vieraita Tietoarkistoon

Vuonna 2019 Tietoarkisto juhli 20-vuotista taivaltaan tutkimusdatan asiantuntijaorganisaationa. Juhlien ohella vuoden aikana alkoi merkittäviä hankkeita, keskeisimpänä Suomen Akatemian viisivuotinen rahoitus Tietoarkiston kansallisen palvelun kehittämiseen. Kansainvälisestä arvostuksesta kertovat useat vierailupyynnöt, Tietoarkiston järjestämät kansainväliset tapahtumat sekä roimasti lisääntyneet virtuaaliset kokoukset eurooppalaisissa hankkeissa ja kansainvälisessä yhteistyössä.

Kuviossa esitetään peruslukuja toiminnasta vuonna 2019. Aineistoja luettelossa oli 1494, joista 85 % kvantitatiivisia. Aineistolatauksia oli 2159 ja hankittuja aineistoja 82. Tietoarkiston aineistoista tehtiin 226 julkaisua ja vuoden aikana kirjattiin 3344 yhteydenottoa asiakkaisiin.
Kuvio esittää joitain peruslukuja Tietoarkiston toiminnasta vuonna 2019. Vuosikertomuksessa on tarkemmin eritelty aineistokertymää, verkkosivujen käyttöä sekä erilaisia kohtaamisia vuoden aikana.

Lähitoimintaympäristössä toteutui merkittävä muutos, kun uusi Tampereen yliopisto aloitti toimintansa. Tietoarkisto jatkaa edelleen yliopiston valtakunnallista tehtävää hoitavana erillisyksikkönä, nyt tutkimusvararehtorin alaisuudessa. Tietoarkisto siirtyi käyttämään yliopiston tietohallinnon ylläpitämiä palvelin- ja työasemapalveluita.

Vuosikertomus 2019 on julkaistu verkkosivuillamme. Vuosikertomuksessa on toimintatilastojen lisäksi kerrottu tarkemmin kansallisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä, Tietoarkiston tietopalveluista, hankkeista ja verkostoista. Vuosikertomus ei julkaista painettuna.