En tidsbestämd befattning som IT-utvecklare inom ett Finlands Akademiprojekt

Befattningen lediganslås till den 31.12.2021. Senaste ansökningsdagen är 28.2.2021 kl. 23.59. Arbetsbeskrivning och mer information om befattningen samt ansökningsformulär på finska finns på Tammerfors universitets officiella webbplats.