En tidsbestämd befattning vid Dataarkivet som kommunikationsassistent (hösten 2021)

Arbetsbeskrivning och mer information om befattningen samt ansökningsformulär på finska finns på Tammerfors universitets officiella webbplats. Senaste ansökningsdagen är den 16 augusti 2021, kl 23:59.