Årberättelse 2021: Dataarkivets populära tjänster och olika infrastrukturprojekt stödde den nya strategin

I början av 2021 publicerade Dataarkivet en ny strategi för 2021–2024. I enlighet med vår mission bevarar vi data som samlas in för att studera det finländska samhället, människor och kulturfenomen och levererar dem till användare på ett tillförlitligt och effektivt sätt med hjälp av moderna digitala tjänster. Samarbete med forskningsinfrastrukturer och -organisationer samt utveckling av interoperabilitet på nationell och internationell nivå stöder detta syfte. Vi strävar efter en datatjänst som implementerar FAIR-principerna och främjar forskning kring FN:s hållbara utvecklingsmål.

Genomförandet av strategin syns i ett starkt deltagande i ett antal EU-finansierade infrastrukturprojekt. Dessutom var Dataarkivet en aktiv aktör i CESSDA ERICs interna projekt. På grund av coronapandemin hölls nästan alla evenemang och möten i med partners under 2021 på distans, vilket gjorde det möjligt att upprätthålla en intensiv internationell verksamhet.

Stapeldiagram: Virtuella och ansikte mot ansikte möten 2014-2021.
Möten med internationella samarbetspartner 2014-2021: I praktiken blev mötena helt virtuella 2021. Samtidigt fortsatte antalet möten att växa.

Den starka tillväxten i efterfrågan på forskningsdata och dataarkivtjänster som började år 2020 fortsatte. Mer data laddades ner än någonsin tidigare. Nedladdningen av fritt tillgängliga forskningsdata ökade betydligt. Lagringen av data i Dataarkivet ökade också från föregående år. Dataarkivets personal deltog som experter eller utbildare i många evenemang, särskilt relaterade till datahantering, FAIR-principer, gränssnittstjänster, dataskydd eller certifiering av repositorier.

Årberättelsen 2021 har publicerats på finska på vår webbsida. Utöver verksamhetsstatistiken innehåller den mer detaljerad information om Dataarkivets nationellt och internationellt samarbete, informationstjänster, projekt och nätverkande.