Vuosikertomus 2021: Tietoarkiston suositut palvelut ja infrastruktuurihankkeet tukivat uutta strategiaa

Vuoden 2021 alussa Tietoarkisto julkaisi strategian vuosiksi 2021–2024. Missio pysyi muuttumattomana: säilytämme käyttökuntoisena suomalaisen yhteiskunnan, ihmisten ja kulttuuristen ilmiöiden tutkimiseksi kerättyjä aineistoja ja toimitamme niitä jatkokäyttäjille luotettavasti ja tehokkaasti ajanmukaisia digitaalisia palveluja hyödyntäen. Tätä tukee yhteistyö tutkimuksen infrastruktuurien ja tutkimusorganisaatioiden kanssa sekä yhteentoimivuuden kehittäminen kansallisesti ja kansainvälisesti. Tavoitteena on aineistopalvelu, joka toteuttaa FAIR-periaatteet ja tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden tutkimusta.

Strategian toteutus näkyi vahvana osallistumisena useaan Euroopan unionin rahoittamaan infrastruktuurihankkeeseen. Näiden ohella Tietoarkisto oli aktiivinen toimija CESSDA ERICin sisäisissä projekteissa. Lähes kaikki tapaamiset ja kokoukset yhteistyökumppaneiden kanssa järjestettiin etänä koronapandemian jatkuessa. Virtuaalisuus mahdollisti entistäkin intensiivisemmän kansainvälisen toiminnan ylläpitämisen.

Pylväsdiagrammi. Virtuaaliset ja kasvokkaiset kokoukset yhteensä vuosina 2014-2021.
Kokoukset ja tapaamiset kansainvälisten sidosryhmien kanssa 2014–2021: Käytännössä kaikki järjestettiin virtuaalisina vuonna 2021. Samalla tilaisuuksien määrä kasvoi huomattavasti.

Edellisvuonna alkanut voimakas tutkimusaineistojen ja Tietoarkiston palvelujen kysynnän kasvu jatkui. Aineistoja ladattiin enemmän kuin koskaan aikaisemmin ja kasvu oli suurinta vapaasti saatavien tutkimusaineistojen osalla. Aineistoja myös tallennettiin Tietoarkistoon edellisvuotta enemmän. Tietoarkistolaiset osallistuivat asiantuntijoina tai kouluttajina moniin erityisesti aineistonhallintaa, FAIR-periaatteita, rajapintapalveluita, tietosuojaa tai data-arkistojen sertifiointia käsitteleviin tilaisuuksiin.

Vuosikertomus 2021 on julkaistu verkkosivuillamme. Vuosikertomuksessa on toimintatilastojen lisäksi kerrottu tarkemmin kansallisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä, Tietoarkiston tietopalveluista, hankkeista ja verkostoista. Vuosikertomusta ei julkaista painettuna.