Årsberättelse 2022: Multilokalt arbete i Dataarkivet

Under våren 2022 började Dataarkivet arbeta på ett hybridsätt. En stor del av personalen arbetar ofta på distans, men en del är regelbundet på kontoret. Det internationella samarbetet fungerade också till stor del på samma sätt. Generellt sett har det nya arbetssättet fungerat bra.

År 2022 var det andra året av Dataarkivets fyraåriga strategiperiod. Vår mission är att bevara de data som samlats in för att studera det finländska samhället, människor och kulturfenomen i användbart skick och leverera dem till forskare och studerande på ett tillförlitligt och effektivt sätt med hjälp av moderna digitala tjänster. Målet med vår datatjänst är att implementera FAIR-principerna på bästa möjliga sätt.

Under året genomförde Dataarkivet sin strategi genom att delta i multidisciplinära och tematiska infrastrukturprojekt finansierade av Europeiska unionen och genom att vara aktiv i CESSDA ERIC:s interna utvecklingsprojekt. FIRI2016, ett infrastrukturprojekt finansierat av Finlands Akademi, slutfördes framgångsrikt. Dataarkivets personal deltog som experter eller utbildare i många evenemang som handlade om datahantering, anonymisering av data, FAIR-principer, kontrollerade vokabulärer, dataskydd eller certifiering av repositorier.

Stapeldiagram: Virtuella och ansikte mot ansikte möten 2014-2022.
Möten med internationella samarbetspartner 2014-2022: I praktiken blev mötena helt virtuella 2021. Under 2022 deltogs redan några möten på plats

Efterfrågan på arkivets tjänster växte för tredje året i rad. Ökningen av antalet datanedladdningar var 45 procent. CC BY 4.0-licensierat material som kan laddas ner utan registrering och kvalitativt forskningsmaterial var särskilt populära. Mer material lagrades också i Dataarkivet än föregående år.

Årsberättelsen 2022 har publicerats på finska på vår webbsida. Utöver verksamhetsstatistiken innehåller den mer detaljerad information om Dataarkivets nationella och internationella samarbete, informationstjänster, projekt och nätverkande.