Vuosikertomus 2022: Tietoarkistossa siirryttiin monipaikkaiseen työskentelyyn

Keväällä 2022 Tietoarkistossa alkoi hybridimallinen työskentely. Osa henkilöstöstä tekee suuren osan ajasta töitä etänä mutta osa on toimistolla. Myös kansainvälinen yhteistyö jatkui pitkälti hybridimallisena. Uuteen tapaan toimia on pääsäätöisesti sopeuduttu hyvin.

Vuosi 2022 oli Tietoarkiston nelivuotisen strategiakauden toinen vuosi. Missiomme on säilyttää käyttökuntoisena suomalaisen yhteiskunnan, ihmisten ja kulttuuristen ilmiöiden tutkimiseksi kerättyjä aineistoja ja toimittaa niitä jatkokäyttäjille luotettavasti ja tehokkaasti ajanmukaisia digitaalisia palveluja hyödyntäen. Aineistopalvelumme tavoitteena on toteuttaa FAIR-periaatteita parhaalla mahdollisella tavalla.

Tietoarkisto toteutti strategiaansa osallistumalla Euroopan unionin rahoittamiin monitieteisiin ja temaattisiin infrastruktuurihankkeisiin ja olemalla aktiivinen CESSDA ERICin sisäisissä kehityshankkeissa. Suomen Akatemian rahoittamista infrastruktuuriprojekteista FIRI2016-hanke saatiin onnistuneesti päätökseen. Tietoarkistolaiset osallistuivat asiantuntijoina tai kouluttajina moniin erityisesti aineistonhallintaa, anonymisointia, FAIR-periaatteita, sanastoja, tietosuojaa tai data-arkistojen sertifiointia käsitteleviin tilaisuuksiin.

Pylväsdiagrammi. Virtuaaliset ja kasvokkaiset kokoukset yhteensä vuosina 2014-2022.
Kokoukset ja tapaamiset kansainvälisten sidosryhmien kanssa 2014–2022: Käytännössä kaikki järjestettiin virtuaalisina vuonna 2021. Vuonna 2022 joihikin kv-kokousiin osallistuttiin myös paikan päällä.

Palvelujen kysyntä kasvoi ilahduttavasti jo kolmatta vuotta peräkkäin. Tämä näkyi erityisesti aineistolatausten määrän lisääntymisenä, jossa kasvua oli 45 prosenttia. Suosittuja olivat erityisesti CC BY 4.0 -lisensoidut ilman rekisteröitymistä ladattavat aineistot ja laadulliset aineistot. Aineistoja myös tallennettiin Tietoarkistoon edellisvuotta enemmän.

Vuosikertomus 2022 on julkaistu verkkosivuillamme. Vuosikertomuksessa on toimintatilastojen lisäksi kerrottu tarkemmin kansallisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä, Tietoarkiston tietopalveluista, hankkeista ja verkostoista. Vuosikertomusta ei julkaista painettuna.