Julens öppettider

Datarkivets öppettider vid Jul och Nyår 2018: informationsservice är stängt 21.12.2017–6.1.2018. Datanedladdningar via serviceportal Aila fungerar utan avbrott.

Tammerfors nya universitet inleder sin verksamhet 2019, när Tammerfors universitet och Tammerfors tekniska universitet går samman.

Vid årets början stängs den gamla uta.fi-domänen och universitetets nya webbplats öppnas på adressen www.tuni.fi. Dataarkivets webbsidor fortsätter för närvarande på www.fsd.uta.fi.

Från och med 1 januari 2019 kommer personalens e-postadresser vara: förnamn.efternamn@tuni.fi. De gamla e-postadresserna som slutar med uta.fi kommer också att fungera. På grund av förändringar i Tammerfors universitets datasystem är några serviceavbrott möjliga mellan 28 december 2018 och 7 januari 2019.

Vi önskar God jul och Gott Nytt År till alla våra kunder och samarbetsparter.