Ny servermiljö förbättrar funktionssäkerhet och konserverar energi

Arbete för att flytta Dataarkivets servrar startade sent i fjol och blev färdig i februari. Servrarna flyttades till ett datacenter som underhålls av Tammerfors universitet. Övergången anknyter till sammanslutningen av Tammerfors universitet och Tammerfors tekniska universitet. Den också relaterar till Dataarkivets projekt ”Aktivt FSD för CESSDA” (TA2022), vilken strävar efter förbättrade funktionssäkerhet av Dataarkivets tekniska infrastruktur.

Då servrarna nu underhålls av universitetet, kan Dataarkivet fokusera sina resurser på centrala funktioner. Den nya servermiljön ska också förbättra reliabilitet av tjänster i fall det finns problem med till exempel strömförsörjning, nätverksanslutning eller fysiska enheter. Övergången ska också reducera FSDs koldioxidavtryck – årlig energikonsumtion ska gå ner cirka 30 000 kilowattimmar, dvs. 80 procent från nuvarande nivån.