Årsberättelse 2020: Dataarkivet i undantagsförhållanden - distansarbete och rekordsiffror

År 2020 präglades av distansarbete och alla typer av deltagande hemifrån. IT-utvecklingsarbetet gjort redan före pandemin gjorde det möjligt att utföra nästan alla uppgifter på distans. Omfattande distansarbete resulterades i ökad användning av arkivets virtuella tjänster. Ett rekordantal datafiler laddades ner.

År 2020 avslutade Dataarkivets strategiska period 2017–2020. Sammanfattningsvis kan man säga att Dataarkivet har uppnått en stark ställning som en nationell tjänsteleverantör i CESSDA ERIC. Nationellt är Dataarkivets expertis som främjare av ansvarsfull öppenhet av forskningsdata allmänt betrodda.

Stapeldiamgram.
Möten med internationella samarbetspartner 2014-2020: Mötena blev nästan helt virtuella 2020. Samtidigt fortsatte antalet möten att växa.

Årberättelsen 2020 har publicerats på vår webbsida på finska.