Vuosikertomus 2020: Tietoarkisto poikkeusoloissa – etätyötä ja ennätyslukuja

Vuodelle 2020 oli leimallista sekä tietoarkistolaisten että asiakkaidemme etätyö ja kaikenlainen muu kotoa käsin tapahtuva osallistuminen. Jo ennen pandemiaa tehty tietotekninen kehitystyö mahdollisti lähes kaikkien tehtävien tekemisen etänä. Etäily näkyi Tietoarkiston virtuaalisessa maailmassa toimivien palvelujen lisääntyneenä käyttönä. Aineistoja ladattiin ennätysmäärä.

Pylväsdiagrammi. Virtuaaliset ja kasvokkaiset kokoukset 2014-2020.
Kokoukset ja tapaamiset kansainvälisten sidosryhmien kanssa 2014–2020: Kokoukset muuttuivat lähes kokonaan virtuaalisiksi vuonna 2020. Samalla kokousten määrä jatkoi kasvuaan.

Vuosi 2020 päätti Tietoarkiston strategiakauden 2017–2020. Strategiakauden saavutuksia arvioiden voidaan sanoa, että Tietoarkisto on saavuttanut kansallisena palveluntuottajana vahvan aseman CESSDA ERICissä ja kansallisesti Tietoarkiston asiantuntemukseen ihmistieteellisten aineistojen turvallisen avoimuuden edistäjänä luotetaan laajasti.

Vuosikertomus 2020 on julkaistu verkkosivuillamme. Vuosikertomuksessa on toimintatilastojen lisäksi kerrottu tarkemmin kansallisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä, Tietoarkiston tietopalveluista, hankkeista ja verkostoista. Vuosikertomusta ei julkaista painettuna.