Säkerställa återanvändbarheten av din coronavirusdata

Under coronaviruskrisen insamlas många forskningsmaterial som ska bli viktiga forskningskällor också i framtiden. Säkerställa din coronavirusdatas återanvändbarhet och planera datainsamling så att materialet kan arkiveras för återanvändning vid Dataarkivet eller något annat arkiv.

För att säkerställa materialets återanvändbarhet:

Om du behöver handledning med arkiveringsplanering eller informering av forskningspersonerna, hjälper Dataarkivet dig gärna! Kontakt: asiakaspalvelu.fsd [at] tuni.fi