Koronavirus, tutkimusaineistot ja Tietoarkiston palvelut

Tämä tiedote päivittyy tarpeen mukaan.

Tietoarkisto palvelee asiakkaitaan normaalisti. Asiakaspalvelu sekä verkkopalvelut, kuten Aila-portaali, ovat auki, mutta monet asiantuntijamme työskentelevät jatkossakin etänä.

Aiotko kerätä korona-aiheisen aineiston?

Koronaviruspandemian aikana kerättiin lukuisia kiinnostavia tutkimusaineistoja, joiden arvo voi kasvaa entisestään tulevaisuudessa. Teemaan liittyviä aineistonkeruita on edelleen tulossa. Varmista oman korona-aineistosi käytettävyys myös jatkossa ja suunnittele aineistonkeruusi siten, että aineisto voidaan tutkimushankkeesi päätyttyä tallentaa jatkokäyttöä varten Tietoarkistoon tai muuhun arkistoon.

Tietoarkiston Penna-palvelussa (Avautuu uuteen välilehteen) on kerätty jo useita koronavirusaiheisia kirjoitusaineistoja.

Katso muistilistamme tutkijoille korona-aiheisen aineistonkeruun suunnitteluun.

Etsitkö koronavirukseen tai pandemioihin liittyviä aineistoja tai muuttujia?

Tällä sivulla on esitetty Tietoarkiston kokoelmaan kuuluvia aineistosarjoja ja tutkimusaineistoja sekä muita keskeisiä koronapandemiaa käsitteleviä aineistolähteitä. Kaikki Tietoarkistoon tallennetut aineistot löytyvät Ailasta.

Hae aihepiirin aineistot Ailasta

Eurooppalaiset aineistot

CESSDAn aineistoluetteloon (Avautuu uuteen välilehteen) tulee jatkuvasti uusia koronavirukseen liittyviä tutkimusaineistoja. Hae näitä termeillä 'COVID-19' tai 'corona'. Osa aineistoista on vapaasti ladattavissa. Aineistoluettelossa ohjeet datojen lataamiseen näkee klikkaamalla 'Access data' linkkiä.

CESSDAlla on myös COVID-19-tutkimukseen (Avautuu uuteen välilehteen) liittyvä sivusto, josta löytyy mm. muiden palveluntarjoajien tuottama tematisoitu aineisto.

COVID-19 Data Portal (Avautuu uuteen välilehteen) kokoaa yhteen paikkaan korona-aiheista dataa ja analysointityökaluja. Kaikki Tietoarkistoon tallennetut datat (Avautuu uuteen välilehteen) näkee portaalissa yhdellä rajauksella. Tulokset haravoidaan CESSDAn luettelosta.

Nostoja aineistoista Ailassa

Tilastokeskuksen ja Valtioneuvoston kanslian tuottamat Kansalaispulssit (Avautuu uuteen välilehteen) selvittävät suomalaisten korona-ajan mielipiteitä viranomaisten toiminnasta, tiedonkulusta sekä vastaajan mielialasta ja huolenaiheista.

Kansainvälisen ISSP-aineistosarjan FSD3662 ISSP 2021: terveys II: Suomen aineisto (Avautuu uuteen välilehteen) sisältää kysymyksiä siitä, miten koronapandemiaa on hoidettu Suomessa, ja miten pandemia on vaikuttanut vastaajan ja hänen kotitaloutensa työllisyyteen ja taloudelliseen tilanteeseen.

Laadullinen aineisto FSD3618 Kertomuksia korona-ajasta 2021 (Avautuu uuteen välilehteen) on kirjoituskutsulla kerätty aineisto, joka tarjoaa tietoa siitä, millaisena korona-aika on eri ihmisille näyttäytynyt oman arjen näkökulmasta. Aineisto on saatavissa vain luovuttajan luvalla (käyttöehto D).

Laadullinen aineisto FSD3545 Videopelaaminen koronapandemian aikana: haastattelut 2020 (Avautuu uuteen välilehteen) koostuu kymmenestä haastattelusta, joilla kartoitettiin koronapandemian vaikutuksia arkielämään ja kerättiin tietoa haastateltavien pelikokemuksista ja ajankäytöstä.

Laadullinen aineisto FSD3465 Kokemuksia sosiaali- ja terveyspalveluista Suomessa koronapandemian aikana 2020 (Avautuu uuteen välilehteen) koostuu kirjoituksista liittyen koronapandemian aikaiseen asiointiin sosiaali- ja terveyspalveluissa Suomessa.

Kirkon tutkimukskeskuksen FSD3509 Suomalaisten henkinen kriisinkestävyys II 2020 (Avautuu uuteen välilehteen) ja FSD3508 Suomalaisten henkinen kriisinkestävyys I 2020 (Avautuu uuteen välilehteen) kartoittavat suomalaisten suurimpia huolenaiheita ja turvallisuutta tuovia tekijöitä koronakriisin aikana.

Kirkon tutkimuskeskuksen toteuttamassa kyselyssä FSD3507 Seurakunnat ja koronakriisi 2020 (Avautuu uuteen välilehteen) kartoitettiin kokemuksia seurakunnissa eri puolella Suomea koronakriisin aikana.

Opetus- ja kulttuuriministeriön toteuttamissa kyselyissä FSD3477 Koronan vaikutukset kulttuurialalle 2020 (Avautuu uuteen välilehteen) ja FSD3531 Koronan vaikutukset kulttuurialalle 2021 (Avautuu uuteen välilehteen) kartoitetaan koronapandemian vaikutuksia taiteen, kulttuurin ja luovien alojen toimijoiden toimintaan.

Aineistot FSD3449 EVAn arvo- ja asennetutkimus kevät 2020 (Avautuu uuteen välilehteen) ja syksy 2020 (Avautuu uuteen välilehteen) on kerätty koronaviruspandemian aikana, ja ne sisältävät kymmenittäin muuttujia suomalaisten suhtautumisesta koronapandemiaan ja sen yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin vaikutuksiin.

Pandemioihin liittyviä muuttujia löytyy myös mm. seuraavista aineistoista:

Muita Tietoarkistoon arkistoituja terveysaiheisia aineistoja löydät erilliseltä terveys-teemasivulta.