Tietoarkistoon on arkistoitu useita aineistosarjoja ja yksittäisiä aineistoja, jotka sopivat teemaltaan terveystutkimukseen tutkimukseen.

Lisäksi monien muiden teemaa käsittelevien aineistojen kysymykset ja muuttujat tarjoavat terveystutkimukseen tutkijoillekin hyödyllistä tietoa. Tietoarkistoon tallennetut aineistot ovat maksutta ladattavissa kunkin aineiston käyttöehtojen mukaisesti Ailassa.

Huomaathan, että tälle sivulle on koottu vain näyte kaikista Tietoarkiston aineistoista. Aiheeseen liittyviä aineistoja kannattaa siis hakea asiasanahauilla Ailasta myös itse. Lisäksi teemaan sopivia aineistoja voi etsiä muiden maiden tietoarkistoista esimerkiksi CESSDAn yhteisluettelosta (Avautuu uuteen välilehteen).

Aineistojen sisältämiin kysymyksiin ja muuttujiin voi tutustua tarkemmin Ailassa muuttujat-välilehdellä tai esimerkiksi kysymyslomakkeiden avulla. Materiaali on vapaasti luettavissa kunkin aineiston kuvailusivulla.

Aihepiiriä käsitteleviä aineistoja

Koronaviruspandemiaan liittyviä aineistoja
Etsitkö koronavirusta tai pandemioita käsitteleviä aineistoja tai muuttujia? Niitä on listattu erilliselle koronavirusaiheiselle sivullemme.

FSD3662 ISSP 2021: terveys II: Suomen aineisto
Tutkimuksessa käsiteltiin terveyteen ja yleiseen suomalaiseen terveydenhuoltoon liittyviä kysymyksiä. Lisäksi kysymykset käsittelivät epidemioiden hoitoa.

FSD3387 Masennus- ja itsetuhoisuuskysely 2019
Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten masentuneisuutta ja itsetuhoisuutta.

FSD3434 PROMEQ: maahanmuuttajien hyvinvointi ja terveys 2017-2018
Aineisto käsittelee maahanmuuttajien osallisuutta, henkistä ja fyysistä hyvinvointia, sosiaalipalvelujen käyttöä, syrjintää ja työasenteita.

FSD2568 Minun hyvinvointini -kirjoituskilpailu 2010
Aineisto koostuu Minun hyvinvointini -kirjoituskilpailuun osallistuneista teksteistä. Terveys nousee kilpailutöissä voimakkaasti esiin yhtenä keskeisenä hyvinvoinnin lähteenä.

FSD3240 Suomenruotsalaisten lasten ruoka-, liikunta- ja unitottumukset 2006 ja 2008
Aineisto koostuu kuudesta alakouluikäisten suomenruotsalaisten lasten ruokatottumuksia, unta ja liikuntaa käsittelevästä tutkimusaineistosta, jotka on kerätty samoilta oppilailta ja heidän vanhemmiltaan vuosina 2006 ja 2008.

Aineistot muualla

Terveyttä käsittelevistä aineistoista kiinnostuneen kannattaa tutustua myös muiden tietoarkistojen maksutta ladattavaan tarjontaan.

Suomessa Tietoarkiston lisäksi palvelee Kielipankki (Avautuu uuteen välilehteen), joka arkistoi myös video- ja äänimateriaalia. Suomessa tuottuja tutkimusaineistoja voi hakea myös Fairdata.fi:n Etsimellä (Avautuu uuteen välilehteen). Eurooppalaisiin yhteiskuntatieteellisiin tietoarkistoihin pääsee tutustumaan kootusti CESSDAn (Avautuu uuteen välilehteen) sivujen kautta. Iso-Britannian tietoarkistolla (UKDS) (Avautuu uuteen välilehteen) on esimerkiksi paljon tasokkaita laadullisia aineistoja. Hyvä lähde on myös Saksan tietoarkisto GESIS (Avautuu uuteen välilehteen). Lisäksi kannattaa katsastaa ainakin maailman suurimman yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston, yhdysvaltalaisen ICPSR:n (Avautuu uuteen välilehteen) monipuolinen tarjonta.