Tietoarkistoblogi: Kehitämme kansallista datainfrastruktuuriamme Suomen Akatemian tuella ja yhteistyössä tiedeyhteisön kanssa

Suomen Akatemian Tietoarkistolle myöntämä viisivuotinen rahoitus on osoitettu valtakunnallisen palvelutehtävän vahvistamiseen. Hankkeen nimi on Rajoja ylittävät työkalut ja palvelut (C-BoTS): Tietoarkiston kansallinen datainfrastruktuuri 2024. Blogissaan Tietoarkiston johtaja Helena Laaksonen kuvaa hankkeen tavoitteita ja sen potentiaalia vastata Tietoarkiston strategiassaan määrittelemiin tavoitteisiin, jotka korostavat asiantuntevaa palvelua, yhteistyötä ja vastuullista avointa tiedettä.

Tietoarkistoblogissa otamme kantaa tutkimuksen ja datapolitiikan ajankohtaisiin asioihin ja kerromme myös Tietoarkiston palveluista ja hankkeista.