Tutki ja vertaile kuntavaaliohjelmia Pohtivassa

Kuntavaalien 2021 ennakkoäänestys alkoi tänään. Liki kaikkien puolueiden ajankohtaiset linjaukset ovat tutkittavissa Tietoarkiston ylläpitämässä Pohtiva-palvelussa.

Kuntavaalit 2021 -sivulle on poimittu Poliittisten ohjelmien tietovarannon tietokannasta vaaleissa ehdokkaita asettavien puolueiden ajankohtaiset vaali- ja periaateohjelmat. Listaukset päivittyvät aina vaaleihin asti.

Kaikki ohjelmat on rakenteistettu yksinkertaisiksi tekstidokumenteiksi. Vaalisivut mahdollistavat ohjelmien selailun, mutta käyttämällä Pohtivan monipuolisia rajaus- ja hakutoimintoja kaikista ohjelmista voi tehdä hakuja tai muokata ohjelmajoukkoa sopivaksi tutkimustarpeisiin tai vertailla kehitystä puolueittain tai ajallisesti. Pääpaino vaalisivulle kootuissa teksteissä on suomenkielisissä ohjelmissa, mutta mukana on myös joitain ohjelmia ruotsin kielellä.

Pohtiva-tietovarantoon kootaan suomalaisten puolueiden ohjelmia sekä muita keskeisiä poliittisia tekstejä. Kokoelma alkaa vuodesta 1880 ja ohjelmia on nyt yli 1400 kappaletta, kaikkiaan 86 puolueelta. Ohjelmia voi selata puolueittain ja niihin voi kohdistaa sanahakuja. Hakuja voi rajata esimerkiksi julkaisuvuoden, kielen tai puolueen aseman tai ohjelman tyypin perusteella. Varannon sisältämät ohjelmadokumentit on luokiteltu ohjelmatyypeittäin yleis-, vaali-, tavoite- ja erityisohjelmiin sekä muihin ohjelmiin.