Tietotilinpäätös vuodelta 2021 luettavissa

Tietoarkiston tietotilinpäätös sisältää tutkimusaineistojen käsittelyn ja luovutusten periaatteet, aineistonkäsittelyn suojatoimet ja keskeisimmät tilastotiedot. Tilinpäätös julkaistaan vuosittain.

Tietopalveluyhteydenottoja kirjattiin viime vuonna kaikkiaan 3597. Kirjatuista yhteydenotoista lainsäädäntöön, etiikkaan, henkilötietojen käsittelyyn ja tunnisteellisuuteen liittyviä oli noin 70 %. Tunnisteita poistettiin eri tavoin arkistointiprosessin aikana 76 aineistosta eli anonymisointia tehtiin 69 prosentille aineistoista (2020: 71 %).

Vuonna 2021 evättiin yhteensä 13 käyttölupahakemusta. Suurin osa hylkäyksistä koski tilanteita, jossa käyttölupaa haettiin opiskelutarkoitukseen aineistolle, jota saa käyttää vain tutkimukseen. Neljä aineistoa poistettiin arkistosta tai arkistointiprosessista. Tietosuojapoikkeamia kirjattiin yhteensä kuusi.

Tarkemmat tilastot, kuvaukset korjaus- ja suojatoimista sekä anonymisointitoimenpiteet aineistoittain löytyvät tietotilinpäätöksestä.

Tietotilinpäätös 2021 PDF (Avautuu uuteen välilehteen)