Eduskuntavaaliohjelmat tutkittavissa Pohtivassa

Vajaan kuukauden kuluttua järjestettävien eduskuntavaalien vaalikampanjat ovat alkaneet. Puolueiden asettamia tavoitteita voi taas tutkia Tietoarkiston ylläpitämässä Pohtiva-palvelussa. Eduskuntavaalit 2023 -sivulle on poimittu Poliittisten ohjelmien tietovarannon tietokannasta ajankohtaiset vaali- ja periaateohjelmat. Listaukset päivittyvät aina vaaleihin asti.

Vaalisivut mahdollistavat ohjelmien selailun, mutta käyttämällä Pohtivan monipuolisia rajaus- ja hakutoimintoja kaikista tietokannan ohjelmista voi tehdä hakuja tai muokata ohjelmajoukkoa sopivaksi tutkimustarpeisiin tai vertailla kehitystä puolueittain tai ajallisesti. Kaikki ohjelmat on rakenteistettu yksinkertaisiksi tekstidokumenteiksi. Ohjelmiin mahdollisesti sisältyviä kuvia tai kaavioita ei tuoda Pohtivaan, ellei niitä voi muuttaa suoraan taulukoiksi. Pohtivaan liitetään ensin suomenkieliset ohjelmat, mutta mukana on myös ohjelmia ruotsiksi.

Pohtiva-tietovarantoon kootaan suomalaisten puolueiden ohjelmia sekä muita keskeisiä poliittisia tekstejä. Kokoelma alkaa vuodesta 1880. Tämän vuoden eduskuntavaaliohjelmakeräyksen myötä rikkoutui jo 1500 ohjelman raja. Ohjelmia tietokannassa on kaikkiaan 91 puolueelta. Ohjelmia voi selata puolueittain ja niihin voi kohdistaa sanahakuja. Hakuja voi rajata esimerkiksi julkaisuvuoden, kielen tai puolueen aseman tai ohjelman tyypin perusteella. Varannon sisältämät ohjelmadokumentit on luokiteltu ohjelmatyypeittäin yleis-, vaali-, tavoite- ja erityisohjelmiin sekä muihin ohjelmiin. Puuttuvista ohjelmista voi ilmoittaa Tietoarkistoon.