Emeritusprofessori Aulis Aarnio in memoriam

Syyskuussa menehtynyt emeritusprofessori Aulis Aarnio vaikutti merkittävällä tavalla siihen, että Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto perustettiin ja sijoitettiin nimenomaan Tampereen yliopiston yhteyteen vuonna 1999.

Vuosina 1997–1998 Aarnio oli sekä Tietoarkiston perustamista valmistelleen valtakunnallisen suunnitteluryhmän puheenjohtaja että sen tietosuojanäkökulmia pohtineen alatyöryhmän puheenjohtaja. Yhtenä johtavana suomalaisena oikeustieteilijänä ja monitieteistä yhteiskuntatieteellistä tutkimusta tekevän laitoksen johtajana tehtävä oli Aarniolle luontainen.

Aulis Aarnio toimi Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitoksen johtajana vuosina 1991–2002. Hän teki huomattavan uran Suomessa siviilioikeuden tutkimuksessa sekä kansainvälisesti oikeus- ja yhteiskuntafilosofian alalla. Hänet tunnettiin myös aktiivisena yhteiskunnallisena vaikuttajana, kolumnistina ja kirjailijana.

Aarnio piti Tietoarkiston perustamista erittäin tärkeänä asiana tutkimuksen kannalta. Helsingin Sanomien haastattelussa hän totesikin, että "Suomi on ollut tähän asti ainoa EU:n jäsenmaa, josta valtakunnallinen tietoarkisto on puuttunut. Tämä on näkynyt ennen muuta siinä, että maamme on jätetty kansainvälisten yhteiskuntatieteellisten vertailututkimusten ulkopuolelle."

Tampereen yliopisto maalautti eläkkeelle jääneestä Aarniosta muotokuvan. Öljyvärimaalauksen kankaalle maalasi Timo Vuorikoski. Teos paljastettiin 2004 ja se on sijoitettu Tietoarkiston tiloihin.