Tietoarkistoon on arkistoitu useita aineistosarjoja ja yksittäisiä aineistoja, jotka sopivat teemaltaan alkoholin ja päihteiden käytön tutkimukseen.

Lisäksi monien muiden teemaa käsittelevien aineistojen kysymykset ja muuttujat tarjoavat alkoholin ja päihteiden käytön tutkijoillekin hyödyllistä tietoa. Tietoarkistoon tallennetut aineistot ovat maksutta ladattavissa kunkin aineiston käyttöehtojen mukaisesti Ailassa.

Huomaathan, että tälle sivulle on koottu vain näyte kaikista Tietoarkiston aineistoista. Aiheeseen liittyviä aineistoja kannattaa siis hakea asiasanahauilla Ailasta myös itse. Lisäksi teemaan sopivia aineistoja voi etsiä muiden maiden tietoarkistoista esimerkiksi CESSDAn yhteisluettelosta (Avautuu uuteen välilehteen).

Aineistojen sisältämiin kysymyksiin ja muuttujiin voi tutustua tarkemmin Ailassa muuttujat-välilehdellä tai esimerkiksi kysymyslomakkeiden avulla. Materiaali on vapaasti luettavissa kunkin aineiston kuvailusivulla.

Aihepiiriä käsitteleviä aineistoja

FSD3282 Juomatapatutkimus 2016
Kysely kartoittaa suomalaisten alkoholin ja muiden päihteiden käyttöä, kulutettuja määriä, käytön seurauksia ja alkoholiin liittyviä asenteita.

FSD3181 Päihdetutkimus 2014
Aineisto selvittää suomalaisen aikuisväestön päihteiden käyttöä, niitä koskevia asenteita ja huumepoliittisia mielipiteitä.

FSD2730 Alkoholistien hoidon ja kuntoutuksen peruslähtökohtia 1987-1988 ja seuranta 2014
Tutkimuksessa tarkastellaan päihdehoidossa olevien asiakkaiden hoidon ja kuntoutuksen perusedellytyksiä. Tutkimushenkilöt olivat päihdehoitolassa hoidettuja 20-50-vuotiaita alkoholin ongelmakäyttäjiä.

FSD1358 Alkoholiongelmat ja -politiikka: ryhmähaastattelut 1995
Haastatteluissa on aluksi esitelty alkoholimainoksia ja sen jälkeen haastateltavat ovat keskustelleet niistä sekä laajemmin juomatapaeroista ja alkoholiongelmista. Haastataltavat ovat myös arvioineet kahta alkoholipoliittista tekstiä ja keskustelleet tulkinnoistaan.

FSD1257 Alkoholikysely 2002
Helsingin Sanomien Nyt-liite suuntasi vuonna 2002 alkoholikyselyn kaikille 18 vuotta täyttäneille lukijoilleen.

Aineistot muualla

Alkoholin ja päihteiden käsittelevistä aineistoista kiinnostuneen kannattaa tutustua myös muiden tietoarkistojen maksutta ladattavaan tarjontaan.

Suomessa Tietoarkiston lisäksi palvelee Kielipankki (Avautuu uuteen välilehteen), joka arkistoi myös video- ja äänimateriaalia. Suomessa tuottuja tutkimusaineistoja voi hakea myös Fairdata.fi:n Etsimellä (Avautuu uuteen välilehteen). Eurooppalaisiin yhteiskuntatieteellisiin tietoarkistoihin pääsee tutustumaan kootusti CESSDAn (Avautuu uuteen välilehteen) sivujen kautta. Iso-Britannian tietoarkistolla (UKDS) (Avautuu uuteen välilehteen) on esimerkiksi paljon tasokkaita laadullisia aineistoja. Hyvä lähde on myös Saksan tietoarkisto GESIS (Avautuu uuteen välilehteen). Lisäksi kannattaa katsastaa ainakin maailman suurimman yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston, yhdysvaltalaisen ICPSR:n (Avautuu uuteen välilehteen) monipuolinen tarjonta.