Tietoarkistoon on arkistoitu useita aineistosarjoja ja yksittäisiä aineistoja, jotka sopivat teemaltaan alkoholin ja päihteiden käytön tutkimukseen.

Lisäksi monien muiden teemaa käsittelevien aineistojen kysymykset ja muuttujat tarjoavat alkoholin ja päihteiden käytön tutkijoillekin hyödyllistä tietoa. Tietoarkistoon tallennetut aineistot ovat maksutta ladattavissa kunkin aineiston käyttöehtojen mukaisesti palveluportaali Ailassa. Huomaathan, että tälle sivulle on koottu vain pieni näyte kaikista Tietoarkiston aineistoista. Aiheeseen liittyviä aineistoja kannattaa siis hakea Ailasta myös itse. Teemaan sopivia aineistoja voi etsiä myös muiden maiden tietoarkistoista.

Aineistojen sisältämiin kysymyksiin ja muuttujiin voi tutustua tarkemmin esimerkiksi kysymyslomakkeiden, aineisto-oppaiden ja koodikirjojen avulla. Materiaali on vapaasti luettavissa kunkin aineiston kuvailusivulla.

Tutustu näihin

FSD2587 Juomatapatutkimus 2008
Kysely kartoittaa suomalaisten alkoholin ja muiden päihteiden käyttöä, kulutettuja määriä, käytön seurauksia ja alkoholiin liittyviä asenteita.

FSD3068 European Social Survey 2014: Suomen aineisto
Aineisto selvittää suomalaisten asenteita, uskomuksia ja käyttäytymistä. Haastateltavien terveydentilaa kartoitettiin kysymyksillä liikunnasta, tupakoinnista ja alkoholin käytöstä.

FSD1358 Alkoholiongelmat ja -politiikka: ryhmähaastattelut 1995
Haastatteluissa on aluksi esitelty alkoholimainoksia ja sen jälkeen haastateltavat ovat keskustelleet niistä sekä laajemmin juomatapaeroista ja alkoholiongelmista. Haastataltavat ovat myös arvioineet kahta alkoholipoliittista tekstiä ja keskustelleet tulkinnoistaan.

FSD1257 Alkoholikysely 2002
Helsingin Sanomien Nyt-liite suuntasi vuonna 2002 alkoholikyselyn kaikille 18 vuotta täyttäneille lukijoilleen.

Aineistot muualla

Alkoholin ja päihteiden käsittelevistä aineistoista kiinnostuneen kannattaa tutustua myös muiden tietoarkistojen maksutta ladattavaan tarjontaan.

Suomessa Tietoarkiston lisäksi palvelee Kielipankki, joka arkistoi myös video- ja äänimateriaalia. Eurooppalaisiin yhteiskuntatieteellisiin tietoarkistoihin pääsee tutustumaan kootusti CESSDAn sivujen kautta. Iso-Britannian tietoarkistolla (UKDS) on esimerkiksi paljon tasokkaita laadullisia aineistoja. Hyvä lähde on myös Saksan tietoarkisto GESIS. Lisäksi kannattaa katsastaa ainakin maailman suurimman yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston, yhdysvaltalaisen ICPSR:n monipuolinen tarjonta.