Tietoarkistoon on arkistoitu useita aineistosarjoja ja yksittäisiä aineistoja, jotka sopivat teemaltaan hyvinvoinnin ja ihmissuhteiden tutkimukseen.

Lisäksi monien muiden teemaa käsittelevien aineistojen kysymykset ja muuttujat tarjoavat hyvinvoinnin ja ihmissuhteiden tutkijoillekin hyödyllistä tietoa. Tietoarkistoon tallennetut aineistot ovat maksutta ladattavissa kunkin aineiston käyttöehtojen mukaisesti Ailassa.

Huomaathan, että tälle sivulle on koottu vain näyte kaikista Tietoarkiston aineistoista. Aiheeseen liittyviä aineistoja kannattaa siis hakea asiasanahauilla Ailasta myös itse. Lisäksi teemaan sopivia aineistoja voi etsiä muiden maiden tietoarkistoista esimerkiksi CESSDAn yhteisluettelosta (Avautuu uuteen välilehteen).

Aineistojen sisältämiin kysymyksiin ja muuttujiin voi tutustua tarkemmin Ailassa muuttujat-välilehdellä tai esimerkiksi kysymyslomakkeiden avulla. Materiaali on vapaasti luettavissa kunkin aineiston kuvailusivulla.

Aihepiiriä käsitteleviä aineistoja

FSD3614 Hyvinvointitutkimus 2017
Aineisto on osittainen toisinto akateemikko Erik Allardtin kansainvälisesti tunnetusta vuoden 1972 hyvinvointitutkimuksesta, johon linkki löytyy heti alta. Aineisto kartoittaa suomalaisten hyvinvoinnin eri ulottuvuuksia: elintasoa, yhteisyyttä sekä itsensä toteuttamisen, onnellisuuden ja tyytymättömyyden kokemuksia.

FSD1017 Pohjoismainen hyvinvointitutkimus 1972
Tutkimus kuvaa elintasoa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa sekä analysoi hyvinvoinnin eri ulottuvuuksia: elintasoa, yhteisyyttä sekä itsensä toteuttamisen, onnellisuuden ja tyytymättömyyden kokemuksia.

FSD3609 Yksinäinen - yhdessä ja erikseen 2020-2021
Aineisto sisältää 46 kirjoitusta, joissa vastaajat käsittelevät erilaisista näkökulmista kokemuksiaan yksinäisyydestä elämän eri vaiheissa. Kirjoituksissa esiintyviä teemoja ovat yksinäisyyteen liittyvät tunteet, keinot käsitellä yksinäisyyttä sekä yksinäisyyden vaikutukset kirjoittajan elämään.

FSD3237 ISSP 2017: sosiaaliset verkostot ja voimavarat III: Suomen aineisto
International Social Survey -kysely vuonna 2017 käsitteli perhe-, sukulaisuus-, naapuruus- ja ystävyyssuhteisiin perustuvia sosiaalisia verkostoja. Vuonna 2017 ISSP-keruu toteutettiin kolmessakymmenessä maassa, mikä mahdollistaa maiden välisen vertailun.

FSD3077 Hyvinvointivaltion tulevaisuus Euroopassa 2015
Tutkimuksessa selvitettiin luottamusta hyvinvointivaltion tulevaisuuteen sekä Euroopan unionin roolia sosiaalipolitiikassa ja sosiaalietuuksissa. Tutkimusmaina olivat Suomi, Belgia, Ranska, Saksa, Italia, Puola, Portugali ja Yhdistynyt kuningaskunta.

Aineistot muualla

Hyvinvointia ja ihmissuhteita käsittelevistä aineistoista kiinnostuneen kannattaa tutustua myös muiden tietoarkistojen maksutta ladattavaan tarjontaan.

Suomessa Tietoarkiston lisäksi palvelee Kielipankki (Avautuu uuteen välilehteen), joka arkistoi myös video- ja äänimateriaalia. Suomessa tuottuja tutkimusaineistoja voi hakea myös Fairdata.fi:n Etsimellä (Avautuu uuteen välilehteen). Eurooppalaisiin yhteiskuntatieteellisiin tietoarkistoihin pääsee tutustumaan kootusti CESSDAn (Avautuu uuteen välilehteen) sivujen kautta. Iso-Britannian tietoarkistolla (UKDS) (Avautuu uuteen välilehteen) on esimerkiksi paljon tasokkaita laadullisia aineistoja. Hyvä lähde on myös Saksan tietoarkisto GESIS (Avautuu uuteen välilehteen). Lisäksi kannattaa katsastaa ainakin maailman suurimman yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston, yhdysvaltalaisen ICPSR:n (Avautuu uuteen välilehteen) monipuolinen tarjonta.