Tietoarkistoon on arkistoitu useita aineistosarjoja ja yksittäisiä aineistoja, jotka sopivat teemaltaan hyvinvoinnin ja ihmissuhteiden tutkimukseen.

Lisäksi monien muiden teemaa käsittelevien aineistojen kysymykset ja muuttujat tarjoavat hyvinvoinnin ja ihmissuhteiden tutkijoillekin hyödyllistä tietoa. Tietoarkistoon tallennetut aineistot ovat maksutta ladattavissa kunkin aineiston käyttöehtojen mukaisesti palveluportaali Ailassa. Huomaathan, että tälle sivulle on koottu vain pieni näyte kaikista Tietoarkiston aineistoista. Aiheeseen liittyviä aineistoja kannattaa siis hakea Ailasta myös itse. Teemaan sopivia aineistoja voi etsiä myös muiden maiden tietoarkistoista.

Aineistojen sisältämiin kysymyksiin ja muuttujiin voi tutustua tarkemmin esimerkiksi kysymyslomakkeiden, aineisto-oppaiden ja koodikirjojen avulla. Materiaali on vapaasti luettavissa kunkin aineiston kuvailusivulla.

Tutustu näihin

FSD3250 Nuorisobarometri 2017
Nuorisobarometrin 2017 pääteemoja olivat osaaminen ja koulutus. Tutkimuksessa kartoitettiin myös nuorten kokemuksia oppimisesta koulun ulkopuolisissa oppimisympäristöissä, kuten vapaa-ajalla, harrastuksissa, nuorisotyössä ja työelämässä.

FSD3077 Hyvinvointivaltion tulevaisuus Euroopassa 2015
Tutkimuksessa selvitettiin luottamusta hyvinvointivaltion tulevaisuuteen sekä Euroopan unionin roolia sosiaalipolitiikassa ja sosiaalietuuksissa. Tutkimusmaina olivat Suomi, Belgia, Ranska, Saksa, Italia, Puola, Portugali ja Yhdistynyt kuningaskunta.

FSD3103 Pelaamisen sosiaalisuus verkkoroolipelissä World of Warcraft 2013-2014
Tutkimuksessa tutkittiin World of Warcraft-kiltapelaajien ajankäyttöä sekä peliyhteisön sosiaalista ulottuvuutta.

FSD3114 Naapuruuskysely 2012
Tutkimuksen pääteemoja olivat naapuruussuhteet ja naapuruuskiistat. Tutkimuksessa tarkasteltiin kannsakäymistä naapureiden kanssa sekä vastaajien ystävien ja tuttavien määrää eri elämänpiireissä.

Aineistot muualla

Hyvinvointia ja ihmissuhteita käsittelevistä aineistoista kiinnostuneen kannattaa tutustua myös muiden tietoarkistojen maksutta ladattavaan tarjontaan.

Suomessa Tietoarkiston lisäksi palvelee Kielipankki, joka arkistoi myös video- ja äänimateriaalia. Eurooppalaisiin yhteiskuntatieteellisiin tietoarkistoihin pääsee tutustumaan kootusti CESSDAn sivujen kautta. Iso-Britannian tietoarkistolla (UKDS) on esimerkiksi paljon tasokkaita laadullisia aineistoja. Hyvä lähde on myös Saksan tietoarkisto GESIS. Lisäksi kannattaa katsastaa ainakin maailman suurimman yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston, yhdysvaltalaisen ICPSR:n monipuolinen tarjonta.