Tietoarkistoon on arkistoitu useita aineistosarjoja ja yksittäisiä aineistoja, jotka sopivat teemaltaan hyvinvoinnin ja ihmissuhteiden tutkimukseen.

Lisäksi monien muiden teemaa käsittelevien aineistojen kysymykset ja muuttujat tarjoavat hyvinvoinnin ja ihmissuhteiden tutkijoillekin hyödyllistä tietoa. Tietoarkistoon tallennetut aineistot ovat maksutta ladattavissa kunkin aineiston käyttöehtojen mukaisesti Ailassa.

Huomaathan, että tälle sivulle on koottu vain näyte kaikista Tietoarkiston aineistoista. Aiheeseen liittyviä aineistoja kannattaa siis hakea asiasanahauilla Ailasta myös itse. Lisäksi teemaan sopivia aineistoja voi etsiä muiden maiden tietoarkistoista esimerkiksi CESSDAn yhteisluettelosta (Avautuu uuteen välilehteen).

Aineistojen sisältämiin kysymyksiin ja muuttujiin voi tutustua tarkemmin Ailassa muuttujat-välilehdellä tai esimerkiksi kysymyslomakkeiden avulla. Materiaali on vapaasti luettavissa kunkin aineiston kuvailusivulla.

Aihepiiriä käsitteleviä aineistoja

FSD3250 Nuorisobarometri 2017
Nuorisobarometrin 2017 pääteemoja olivat osaaminen ja koulutus. Tutkimuksessa kartoitettiin myös nuorten kokemuksia oppimisesta koulun ulkopuolisissa oppimisympäristöissä, kuten vapaa-ajalla, harrastuksissa, nuorisotyössä ja työelämässä.

FSD3077 Hyvinvointivaltion tulevaisuus Euroopassa 2015
Tutkimuksessa selvitettiin luottamusta hyvinvointivaltion tulevaisuuteen sekä Euroopan unionin roolia sosiaalipolitiikassa ja sosiaalietuuksissa. Tutkimusmaina olivat Suomi, Belgia, Ranska, Saksa, Italia, Puola, Portugali ja Yhdistynyt kuningaskunta.

FSD3103 Pelaamisen sosiaalisuus verkkoroolipelissä World of Warcraft 2013-2014
Tutkimuksessa tutkittiin World of Warcraft-kiltapelaajien ajankäyttöä sekä peliyhteisön sosiaalista ulottuvuutta.

FSD3316 Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2017-2018
Tutkimuksessa kartoitettiin vastaajien hyvinvointia sekä eriarvoisuuden kokemuksia.

FSD2568 Minun hyvinvointini -kirjoituskilpailu 2010
Aineisto koostuu Minun hyvinvointini -kirjoituskilpailuun osallistuneista teksteistä. Kilpailutöistä nousee esiin hyvinvoinnin lähteinä luonto, terveys, perhe, liikunta, kulttuuri ja oman ajan merkitys.

Aineistot muualla

Hyvinvointia ja ihmissuhteita käsittelevistä aineistoista kiinnostuneen kannattaa tutustua myös muiden tietoarkistojen maksutta ladattavaan tarjontaan.

Suomessa Tietoarkiston lisäksi palvelee Kielipankki (Avautuu uuteen välilehteen), joka arkistoi myös video- ja äänimateriaalia. Suomessa tuottuja tutkimusaineistoja voi hakea myös Fairdata.fi:n Etsimellä (Avautuu uuteen välilehteen). Eurooppalaisiin yhteiskuntatieteellisiin tietoarkistoihin pääsee tutustumaan kootusti CESSDAn (Avautuu uuteen välilehteen) sivujen kautta. Iso-Britannian tietoarkistolla (UKDS) (Avautuu uuteen välilehteen) on esimerkiksi paljon tasokkaita laadullisia aineistoja. Hyvä lähde on myös Saksan tietoarkisto GESIS (Avautuu uuteen välilehteen). Lisäksi kannattaa katsastaa ainakin maailman suurimman yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston, yhdysvaltalaisen ICPSR:n (Avautuu uuteen välilehteen) monipuolinen tarjonta.