Tietoarkistoon on arkistoitu useita aineistosarjoja ja yksittäisiä aineistoja, jotka sopivat teemaltaan köyhyyden tutkimukseen.

Lisäksi monien muiden teemaa käsittelevien aineistojen kysymykset ja muuttujat tarjoavat köyhyyden tutkijoillekin hyödyllistä tietoa. Tietoarkistoon tallennetut aineistot ovat maksutta ladattavissa kunkin aineiston käyttöehtojen mukaisesti Ailassa. Huomaathan, että tälle sivulle on koottu vain näyte kaikista Tietoarkiston aineistoista. Aiheeseen liittyviä aineistoja kannattaa siis hakea Ailasta myös itse. Teemaan sopivia aineistoja voi etsiä myös muiden maiden tietoarkistoista.

Aineistojen sisältämiin kysymyksiin ja muuttujiin voi tutustua tarkemmin esimerkiksi kysymyslomakkeiden, aineisto-oppaiden ja koodikirjojen avulla. Materiaali on vapaasti luettavissa kunkin aineiston kuvailusivulla.

Aihepiiriä käsitteleviä aineistoja

FSD3321 Töissä ja köyhä -kirjoitusaineisto 2015
Aineisto sisältää 135 vapaamuotoista kirjoitusta työssäkäyvien kokemasta köyhyydestä. Kirjoittajat ovat henkilöitä, joiden tulotaso on jäänyt matalaksi työssäkäynnistä huolimatta, esimerkiksi epätyypillisten työsuhteiden tai matalapalkka-alan vuoksi. Kirjoitukset on kerätty Jyväskylän yliopiston hankkeessa Köyhä, läski ja roska - Jakautuvan Suomen eriarvoistuvat ruumiit.

FSD3375 Työttömien nuorten näkemyksiä työstä, toimeentulosta ja hyvinvoinnista 2016
Aineisto koostuu 20-29-vuotiaiden työttömien tai työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin osallistuneiden nuorten kuudesta ryhmähaastattelusta. Haastateltavia on yhteensä 29. Ryhmähaastatteluissa keskustellaan mm. työnteosta ja toimeentulosta, hyvinvoinnista sekä elämäntapojen ja työn ekologisesta kestävyydestä.

FSD2413 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailu 2006
Kirjoituskilpailussa kerätty aineisto sisältää 863 1-20 sivun mittaista tekstiä, joissa toistuvat useimmin köyhyyden, työttömyyden sekä syrjäytymisen teemat. Kilpailuun saapui kirjoituksia eri puolilta Suomea ja kirjoittajat edustavat monipuolisesti eri väestöryhmiä. Aineistoa luovutetaan erityisluvalla tutkimukseen ja pro gradu -tutkielmiin. Lisäksi opiskeluun, tutkielmiin ja menetelmäopetukseen luovutetaan 50 kirjoitusta sisältävää osa-aineistoa. Lisätietoja Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailusta on saatavissa projektin verkkosivuilta.

FSD2795 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä: seuranta-aineisto 2012
Aineisto koostuu 'Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä' -kirjoituskilpailuun vuonna 2006 osallistuneiden henkilöiden uusista, vuonna 2012 kirjoittamista kirjoituksista. Kirjoituskutsu lähetettiin valikoidusti vuoden 2006 kirjoituskilpailuun osallistuneille henkilöille. Tarkoituksena oli selvittää, mitä köyhyyskirjoituskilpailuun osallistuneille henkilöille kuului kuusi vuotta alkuperäisen kirjoituskilpailun jälkeen.

Aineistot muualla

Köyhyyttä käsittelevistä aineistoista kiinnostuneen kannattaa tutustua myös muiden tietoarkistojen maksutta ladattavaan tarjontaan.

Suomessa Tietoarkiston lisäksi palvelee Kielipankki (Avautuu uuteen välilehteen), joka arkistoi myös video- ja äänimateriaalia. Eurooppalaisiin yhteiskuntatieteellisiin tietoarkistoihin pääsee tutustumaan kootusti CESSDAn (Avautuu uuteen välilehteen) sivujen kautta. Iso-Britannian tietoarkistolla (UKDS) (Avautuu uuteen välilehteen) on esimerkiksi paljon tasokkaita laadullisia aineistoja. Hyvä lähde on myös Saksan tietoarkisto GESIS (Avautuu uuteen välilehteen). Lisäksi kannattaa katsastaa ainakin maailman suurimman yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston, yhdysvaltalaisen ICPSR:n (Avautuu uuteen välilehteen) monipuolinen tarjonta.