Tietoarkistoon on arkistoitu useita aineistosarjoja ja yksittäisiä aineistoja, jotka sopivat teemaltaan kulttuurin ja vapaa-ajan tutkimukseen.

Lisäksi monien muiden teemaa käsittelevien aineistojen kysymykset ja muuttujat tarjoavat kulttuurin ja vapaa-ajan tutkijoillekin hyödyllistä tietoa. Tietoarkistoon tallennetut aineistot ovat maksutta ladattavissa kunkin aineiston käyttöehtojen mukaisesti Ailassa.

Huomaathan, että tälle sivulle on koottu vain näyte kaikista Tietoarkiston aineistoista. Aiheeseen liittyviä aineistoja kannattaa siis hakea asiasanahauilla Ailasta myös itse. Lisäksi teemaan sopivia aineistoja voi etsiä muiden maiden tietoarkistoista esimerkiksi CESSDAn yhteisluettelosta (Avautuu uuteen välilehteen).

Aineistojen sisältämiin kysymyksiin ja muuttujiin voi tutustua tarkemmin Ailassa muuttujat-välilehdellä tai esimerkiksi kysymyslomakkeiden avulla. Materiaali on vapaasti luettavissa kunkin aineiston kuvailusivulla.

Aihepiiriä käsitteleviä aineistoja

FSD3479 Haastattelut kulttuurisesta osallistumisesta 2018
Haastatteluihin pyrittiin valikoimaan sellaisia henkilöitä, jotka ovat aiemman tutkimuksen perusteella kulttuurisesti epäaktiivisia. Haastatteluissa kysyttiin ajatuksia eri kulttuurialueista, kuten musiikista, kirjallisuudesta ja taiteesta.

FSD3531 Koronan vaikutukset kulttuurialalle 2021
Opetus- ja kulttuuriministeriön toteuttamassa kyselyssä kartoitetaan koronapandemian vaikutuksia taiteen, kulttuurin ja luovien alojen toimijoiden toimintaan. Kysely on jatkoa saman ministeriön keväällä 2020 toteuttamalle kyselylle, joka on arkistoitu Tietoarkistoon aineistona FSD3477 Koronan vaikutuksia kulttuurialalle 2020.

FSD3473 Suomalaisten pelimusiikkimuistot -kirjoitusaineisto 2020
Aineisto koostuu 177 vapaamuotoisesta kirjoitusvastauksesta, joissa kerrotaan videopelaamiseen ja pelimusiikkiin liittyvistä muistoista ja kokemuksista. Sama tutkimusryhmä on kerännyt vastaavan aineiston myös Iso-Britanniasta. Iso-Britannian aineisto on arkistoitu Tietoarkistoon aineistona FSD3659 Brittiläiset pelimusiikkimuistot -kirjoitusaineisto 2021.

FSD2914 Suomalaisten näkemykset kulttuurista 2013
Kyselyssä selvitettiin suomalaisten näkemyksiä ja arvioita kulttuurista ja sen kuluttamisesta. Vastaajilta kysyttiin laajasti mm. heidän kulttuuriharrastuksistaan, kuten teatterissa, taidenäyttelyssä, elokuvissa ja museossa käymisestä, sekä heidän mielipiteitään taiteiden merkityksestä.

Aineistosarjat

Näissä sarjoissa on mukana teemaan liittyviä kysymyksiä.

Aineistot muualla

Kulttuuria ja vapaa-aikaa käsittelevistä aineistoista kiinnostuneen kannattaa tutustua myös muiden tietoarkistojen maksutta ladattavaan tarjontaan.

Suomessa Tietoarkiston lisäksi palvelee Kielipankki (Avautuu uuteen välilehteen), joka arkistoi myös video- ja äänimateriaalia. Suomessa tuottuja tutkimusaineistoja voi hakea myös Fairdata.fi:n Etsimellä (Avautuu uuteen välilehteen). Eurooppalaisiin yhteiskuntatieteellisiin tietoarkistoihin pääsee tutustumaan kootusti CESSDAn (Avautuu uuteen välilehteen) sivujen kautta. Iso-Britannian tietoarkistolla (UKDS) (Avautuu uuteen välilehteen) on esimerkiksi paljon tasokkaita laadullisia aineistoja. Hyvä lähde on myös Saksan tietoarkisto GESIS (Avautuu uuteen välilehteen). Lisäksi kannattaa katsastaa ainakin maailman suurimman yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston, yhdysvaltalaisen ICPSR:n (Avautuu uuteen välilehteen) monipuolinen tarjonta.