Tietoarkistoon on arkistoitu useita aineistosarjoja ja yksittäisiä aineistoja, jotka sopivat teemaltaan kulttuurin ja vapaa-ajan tutkimukseen.

Lisäksi monien muiden teemaa käsittelevien aineistojen kysymykset ja muuttujat tarjoavat kulttuurin ja vapaa-ajan tutkijoillekin hyödyllistä tietoa. Tietoarkistoon tallennetut aineistot ovat maksutta ladattavissa kunkin aineiston käyttöehtojen mukaisesti palveluportaali Ailassa. Huomaathan, että tälle sivulle on koottu vain pieni näyte kaikista Tietoarkiston aineistoista. Aiheeseen liittyviä aineistoja kannattaa siis hakea Ailasta myös itse. Teemaan sopivia aineistoja voi etsiä myös muiden maiden tietoarkistoista.

Aineistojen sisältämiin kysymyksiin ja muuttujiin voi tutustua tarkemmin esimerkiksi kysymyslomakkeiden, aineisto-oppaiden ja koodikirjojen avulla. Materiaali on vapaasti luettavissa kunkin aineiston kuvailusivulla.

Tutustu näihin

FSD2846 Nuorten vapaa-aika 2013
Nuorten vapaa-aika 2013 -tutkimuksessa kartoitettiin eri-ikäisten nuorten vapaa-aikaa harrastuksista ystävyyssuhteisiin.

FSD2914 Suomalaisten näkemykset kulttuurista 2013
Kyselyssä selvitettiin suomalaisten näkemyksiä ja arvioita kulttuurista ja sen kuluttamisesta. Vastaajilta kysyttiin laajasti mm. heidän kulttuuriharrastuksistaan, kuten teatterissa, taidenäyttelyssä, elokuvissa ja museossa käymisestä, sekä heidän mielipiteitään taiteiden merkityksestä.

FSD2953 Kulttuuri ja vapaa-aika Suomessa 2007
Kulttuuri ja vapaa-aika Suomessa -aineisto kartoitti laajasti suomalaisten kulttuuriharrastuksia ja vapaa-ajanviettotapoja, kuten television ja elokuvien katsomista, musiikin kuuntelua ja kirjallisuuden ja taiteen harrastamista.

FSD2842 Eläkeläismiesten porukointi kaupunkiaukiolla 2011
Aineistossa kartoitettiin erään suomalaisen kaupungin toriaukiolla aikaansa viettävien eläkeläismiesten näkemyksiä julkisesta tilasta ja sen käytöstä sekä heidän sosiaalisia verkostojaan.

Aineistosarjat

Näissä sarjoissa on mukana teemaan liittyviä kysymyksiä.

Aineistot muualla

Kulttuuria ja vapaa-aikaa käsittelevistä aineistoista kiinnostuneen kannattaa tutustua myös muiden tietoarkistojen maksutta ladattavaan tarjontaan.

Suomessa Tietoarkiston lisäksi palvelee Kielipankki, joka arkistoi myös video- ja äänimateriaalia. Eurooppalaisiin yhteiskuntatieteellisiin tietoarkistoihin pääsee tutustumaan kootusti CESSDAn sivujen kautta. Iso-Britannian tietoarkistolla (UKDS) on esimerkiksi paljon tasokkaita laadullisia aineistoja. Hyvä lähde on myös Saksan tietoarkisto GESIS. Lisäksi kannattaa katsastaa ainakin maailman suurimman yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston, yhdysvaltalaisen ICPSR:n monipuolinen tarjonta.