Tietoarkistoon on arkistoitu useita aineistosarjoja ja yksittäisiä aineistoja, jotka sopivat teemaltaan kulttuurin ja vapaa-ajan tutkimukseen.

Lisäksi monien muiden teemaa käsittelevien aineistojen kysymykset ja muuttujat tarjoavat kulttuurin ja vapaa-ajan tutkijoillekin hyödyllistä tietoa. Tietoarkistoon tallennetut aineistot ovat maksutta ladattavissa kunkin aineiston käyttöehtojen mukaisesti Ailassa.

Huomaathan, että tälle sivulle on koottu vain näyte kaikista Tietoarkiston aineistoista. Aiheeseen liittyviä aineistoja kannattaa siis hakea asiasanahauilla Ailasta myös itse. Lisäksi teemaan sopivia aineistoja voi etsiä muiden maiden tietoarkistoista esimerkiksi CESSDAn yhteisluettelosta (Avautuu uuteen välilehteen).

Aineistojen sisältämiin kysymyksiin ja muuttujiin voi tutustua tarkemmin Ailassa muuttujat-välilehdellä tai esimerkiksi kysymyslomakkeiden avulla. Materiaali on vapaasti luettavissa kunkin aineiston kuvailusivulla.

Aihepiiriä käsitteleviä aineistoja

FSD2846 Nuorten vapaa-aika 2013
Nuorten vapaa-aika 2013 -tutkimuksessa kartoitettiin eri-ikäisten nuorten vapaa-aikaa harrastuksista ystävyyssuhteisiin.

FSD2914 Suomalaisten näkemykset kulttuurista 2013
Kyselyssä selvitettiin suomalaisten näkemyksiä ja arvioita kulttuurista ja sen kuluttamisesta. Vastaajilta kysyttiin laajasti mm. heidän kulttuuriharrastuksistaan, kuten teatterissa, taidenäyttelyssä, elokuvissa ja museossa käymisestä, sekä heidän mielipiteitään taiteiden merkityksestä.

FSD2953 Kulttuuri ja vapaa-aika Suomessa 2007
Kulttuuri ja vapaa-aika Suomessa -aineisto kartoitti laajasti suomalaisten kulttuuriharrastuksia ja vapaa-ajanviettotapoja, kuten television ja elokuvien katsomista, musiikin kuuntelua ja kirjallisuuden ja taiteen harrastamista.

FSD3228 Hyvä vapaa-aika: 7.-luokkalaisten kysely syksy 2013
Tutkimuksessa kartoitettiin helsinkiläisten 7.-luokkalaisten nuorten omia käsityksiä, toiveita ja kokemuksia vapaa-ajastaan, hyvinvoinnistaan sekä ihmissuhteistaan.

Aineistosarjat

Näissä sarjoissa on mukana teemaan liittyviä kysymyksiä.

Aineistot muualla

Kulttuuria ja vapaa-aikaa käsittelevistä aineistoista kiinnostuneen kannattaa tutustua myös muiden tietoarkistojen maksutta ladattavaan tarjontaan.

Suomessa Tietoarkiston lisäksi palvelee Kielipankki (Avautuu uuteen välilehteen), joka arkistoi myös video- ja äänimateriaalia. Suomessa tuottuja tutkimusaineistoja voi hakea myös Fairdata.fi:n Etsimellä (Avautuu uuteen välilehteen). Eurooppalaisiin yhteiskuntatieteellisiin tietoarkistoihin pääsee tutustumaan kootusti CESSDAn (Avautuu uuteen välilehteen) sivujen kautta. Iso-Britannian tietoarkistolla (UKDS) (Avautuu uuteen välilehteen) on esimerkiksi paljon tasokkaita laadullisia aineistoja. Hyvä lähde on myös Saksan tietoarkisto GESIS (Avautuu uuteen välilehteen). Lisäksi kannattaa katsastaa ainakin maailman suurimman yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston, yhdysvaltalaisen ICPSR:n (Avautuu uuteen välilehteen) monipuolinen tarjonta.